Články

Sila prítomného okamihu v percepcii diela Andyho Warhola „Zvestovanie“

2. septembra
Sila prítomného okamihu v percepcii diela Andyho Warhola „Zvestovanie“

Prednáška – Sila prítomného okamihu v percepcii diela Andyho Warhola „Zvestovanie“

Viac

Pred pop-art ako inšpirácia v práci s deťmi

21. augusta
Pred pop-art ako inšpirácia v práci s deťmi

Prednáška – Pred pop-art ako inšpirácia v práci s deťmi

Viac

Koláž, mail-art ako prostriedky komunikácie

25. júla
Koláž, mail-art ako prostriedky komunikácie

Prednáška – Koláž, mail-art ako prostriedky komunikácie

Viac

Percepcia života a diela Andyho Warhola z etologického a etnologického pohľadu

18. júla
Percepcia života a diela Andyho Warhola 
z etologického a etnologického pohľadu

Prednáška – Percepcia života a diela Andyho Warhola z etologického a etnologického pohľadu

Viac

Výtvarné umenie a digitálna doba

15. júla
Výtvarné umenie a digitálna doba

Prednáška – Výtvarné umenie a digitálna doba

Viac

Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

19. februára
Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia ŽIVOT A DIELO ANDYHO WARHOLA V PROCESE MUZEOEDUKOLÓGIE A TEÓRIE UMENIA – 21. októbra 2011 v Medzila­borciach

Viac

INTERPRETÁCIA UMELECKÉHO DIELA A PERCIPIENT

4. februára

Sugestívne skutočnosti a  vplyv pôsobiace na percepciu

4. februára

MAIL-ART V  KONTEXTE MUZEOEDUKOLÓGIE

4. februára

Artefakty, dokumenty, edície v archíve MMUAW a ich možné využitie v muzeoedukológii

4. februára

Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

3. februára
Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

Viac