Články

Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

19. februára
Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia ŽIVOT A DIELO ANDYHO WARHOLA V PROCESE MUZEOEDUKOLÓGIE A TEÓRIE UMENIA – 21. októbra 2011 v Medzila­borciach

Viac

INTERPRETÁCIA UMELECKÉHO DIELA A PERCIPIENT

4. februára

Sugestívne skutočnosti a  vplyv pôsobiace na percepciu

4. februára

MAIL-ART V  KONTEXTE MUZEOEDUKOLÓGIE

4. februára

Artefakty, dokumenty, edície v archíve MMUAW a ich možné využitie v muzeoedukológii

4. februára

Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

3. februára
Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

Viac