V priestoroch expozície a ateliéru MMUAW sa odohrávajú stretnutia s umením nielen pop-artu. Workshopy sú inšpirované životom a dielom Andyho Warhola, jeho staršieho brata Paula a synovca Jamesa, ale aj inými umelcami, ktorých diela môžete vnímať v expozíciách múzea a počas aktuálnych výstav v MMUAW.

Muzeoedukologická činnosť:

  • workshopy
  • spolupráca so školami (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
  • krátke edukačné filmy o tvorbe Andyho Warhola
  • špecifické aktivity: odborné lektorské výklady, komentované prehliadky, prednášky, tvorivé dielne, animácia, odborná poradenská a praktická pomoc

Muzeoedukologické aktivity je možné využiť v rámci viacerých humanitných predmetov a aktuálne ho prepojiť s učebnými plánmi výtvarnej výchovy, predmetu umenie a kultúra, ale aj dejepisu, jazykov a i.

POPLATOK:

  • 0,10 centov za osobu v skupine (ZŠ, ZUŠ, SŠ)
  • 1,00 € /osoba – aktivita BLOTTED LINE

UPOZORNENIE:

  • Počet účastníkov muzeoedukologických aktivít je obmedzený (ateliér s kapacitou max. 15 osôb)
  • Počas aktivít organizovaných MMUAW môže byť vyhotovovaná fotodokumentácia alebo iný záznam pre archívne a propagačné účely. Tieto záznamy môžu byť zverejnené na webovej stránke múzea, sociálnej sieti alebo v tlačovinách a iných médiách.

V prípade záujmu je potrebné objednať sa týždeň vopred. Po dohode je možné upraviť program podľa Vašich požiadaviek.
Pedagógovia zodpovedajúci za žiakov/študentov majú vstup zdarma.

Kontaktná osoba: Mgr. Carmen Cilipová
Zmena programu je vyhradená.


James Warhola – Na návšteve u slávneho strýka

Tvorivá dielňa inšpirovaná čítaním knihy Jamesa Warholu: „Na návšteve u slávneho strýka“.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  MŠ, školské kluby
TRVANIE: cca 60 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

Hans Christian Andersen

Zoznámenie sa s portfóliom H. Ch. Andersen od Andyho Warhola, krátke edukačné video, čítanie rozprávky, vlastná ilustrácia rozprávky s využitím vystrihovania z papiera.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  5.–6. ročník ZŠ
TRVANIE: cca 90 min.
MIESTO A POČET: expozícia a ateliér s kapacitou max. 15 miest

Portrét a autoportrét v tvorbe Andyho Warhola

Téma: Portrét a autoportrét v tvorbe Andyho Warhola, prehliadka stálej expozície so zameraním na portrétovú tvorbu Andyho Warhola, výklad, edukačné video, vytvorenie portrétu technikou premaľby alebo omaľovaniek.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  nešpecifikované
TRVANIE: cca 90 min.
MIESTO A POČET: expozícia a ateliér s kapacitou max. 15 miest

Teória farieb

Edukačné video o teórii farieb a ich využití v tvorbe Andyho Warhola. Praktická časť – maľba – voľná téma.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  nešpecifikované
TRVANIE: cca 60 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

Koláž – práca s papierom

Krátka prednáška o histórii a technike koláže, práca s papierom, vytváranie koláže.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  nešpecifikované
TRVANIE: cca 45 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

ART FROM ART – Diela starých majstrov v tvorivej úprave Andyho Warhola

Prehliadka stálej expozície, výklad motivačne zameraný na tvorbu, výber fragmentov, interpretáciu diel starých majstrov Andym Warholom. Edukačné video.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  starší školský vek, SŠ
TRVANIE: cca 60 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

BLOTTED LINE – kresba

Edukačné video o technike kresby, prednáška o kresbe v ranej tvorbe Andyho Warhola. Samostatné vytvorenie práce technikou blotted line.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  starší školský vek, SŠ
TRVANIE: cca 90 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest
CENA: 1€

J. F. Goethe

Výklad portrétu Goetheho od Andyho Warhola, krátke edukačné video, ilustrácia na základe čítaného diela /jeho fragmentu/.

CIEĽOVÁ SKUPINA: 
TRVANIE: cca 60 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest