V priestoroch expozície a ateliéru MMUAW sa odohrávajú stretnutia s umením nielen pop-artu. Workshopy sú inšpirované životom a dielom Andyho Warhola, jeho staršieho brata Paula a synovca Jamesa, ale aj inými umelcami, ktorých diela môžete vnímať v expozíciách múzea a počas aktuálnych výstav v MMUAW.

Muzeoedukologická činnosť:

  • workshopy
  • spolupráca so školami (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
  • krátke edukačné filmy o tvorbe Andyho Warhola
  • špecifické aktivity: odborné lektorské výklady, komentované prehliadky, prednášky, tvorivé dielne, animácia, odborná poradenská a praktická pomoc

Muzeoedukologické aktivity je možné využiť v rámci viacerých humanitných predmetov a aktuálne ho prepojiť s učebnými plánmi výtvarnej výchovy, predmetu umenie a kultúra, ale aj dejepisu, jazykov a i.


James Warhola – Na návšteve u slávneho strýka

Tvorivá dielňa so zážitkovým čítaním knihy Jamesa Warholu: „Na návšteve u slávneho strýka“ a výtvarným spracovaním diel A. Warhola zo série 25 mačiek menom Sam.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  MŠ, školské kluby
TRVANIE: cca 60 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

Paul Warhola

Zoznámenie sa so životom a tvorbou staršieho brata Andyho Warhola. Realizácia vlastného diela odtláčaním na plochu.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  mladší školský vek, školské kluby
TRVANIE: cca 60 min.
MIESTO A POČET: expozícia a ateliér s kapacitou max. 15 miest

Hans Christian Andersen

Zoznámenie sa s portfóliom Hans Christian Andersen od Andyho Warhola, krátke edukačné video, zážitkové čítanie rozprávky, vlastná ilustrácia rozprávky s využitím vystrihovania z papiera.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  5.–6. ročník ZŠ
TRVANIE: cca 90 min.
MIESTO A POČET: expozícia a ateliér s kapacitou max. 15 miest

Portrét a autoportrét v tvorbe Andyho Warhola

Jedna z dominantných tém v tvorbe Andyho Warhola, prehliadka stálej expozície so zameraním na portrétnu tvorbu Andyho Warhola, veku primeraný výklad, edukačné video, vytvorenie portrétu v pop-artovom štýle.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  nešpecifikované
TRVANIE: cca 90 min.
MIESTO A POČET: expozícia a ateliér s kapacitou max. 15 miest

Práca s hlinou

Zážitková práca s hlinou a hrnčiarskym kruhom. Z technických príčin je nutné objednať sa minimálne týždeň vopred.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  nešpecifikované
TRVANIE: minimálne 2–3 hod., závisí od veku
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

Teória farieb

Prehliadka stálej expozície so zameraním na farebnosť obrazov Andyho Warhola, veku primeraný výklad, edukačné video o teórii farieb a ich využití v tvorbe Andyho Warhola, edukačné video, samostatná tvorba s využitím poznatkov o farbách.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  nešpecifikované
TRVANIE: cca 60 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

Koláž – práca s papierom

Prednáška o technike a jej histórii, zážitková práca s papierom, tvorba koláže.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  nešpecifikované
TRVANIE: cca 45 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

ART FROM ART – Diela starých majstrov v tvorivej úprave Andyho Warhola

Prehliadka stálej expozície, veku primeraný výklad, výber fragmentov, interpretácia diel starých majstrov a ich využite v tvorbe Andyho Warhola, edukačné video /J. W. Goethe/, samostatná tvorba.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  starší školský vek, SŠ
TRVANIE: cca 60 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest

BLOTTED LINE – kresba

Prednáška o technike, edukačné video, zážitková práca a tvorba obrázka technikou blotted line.

CIEĽOVÁ SKUPINA:  starší školský vek, SŠ
TRVANIE: cca 90 min.
MIESTO A POČET: ateliér s kapacitou max. 15 miest
CENA: 1€

V prípade záujmu je potrebné objednať sa týždeň vopred. Po dohode je možné upraviť program podľa Vašich požiadaviek.
Pedagógovia zodpovedajúci za žiakov/študentov majú vstup zdarma.


Kontaktné osoby: Mgr. Carmen Cilipová, Jarmila Suchá
Zmena programu je vyhradená.