V priestoroch expozície a ateliéru MMUAW sa odohrávajú stretnutia s umením nielen pop-artu. Workshopy sú inšpirované životom a dielom Andyho Warhola, ale aj inými umelcami, ktorých diela môžete vnímať v expozíciách múzea a počas aktuálnych výstav v MMUAW.

MUZEOEDUKOLOGICKÁ ČINNOSŤ:

 • workshopy
 • spolupráca so školami (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
 • krátke edukačné filmy o tvorbe Andyho Warhola
 • špecifické aktivity: odborné lektorské výklady, komentované prehliadky, prednášky, tvorivé dielne, animácia, odborná poradenská a praktická pomoc.

Muzeoedukologické aktivity je možné využiť v rámci viacerých humanitných predmetov a aktuálne ho prepojiť s učebnými plánmi výtvarnej výchovy, predmetu umenie a kultúra, ale aj dejepisu, jazykov a i.

POPLATOK:

 • 0,10 centov za osobu v skupine (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ)
 • 1,00 € /osoba – aktivita BLOTTED LINE

UPOZORNENIE:

 • Počet účastníkov muzeoedukologických aktivít je obmedzený (ateliér s kapacitou max. 15 osôb)
 • Počas aktivít organizovaných MMUAW môže byť vyhotovovaná fotodokumentácia alebo iný záznam pre archívne a propagačné účely. Tieto záznamy môžu byť zverejnené na webovej stránke múzea, sociálnej sieti alebo v tlačovinách a iných médiách.

V prípade záujmu je potrebné objednať sa týždeň vopred. Po dohode je možné upraviť program podľa Vašich požiadaviek.
Pedagógovia zodpovedajúci za žiakov/študentov majú vstup zdarma.

Kontakt: muzeoedukologia.aw@gmail.com

Zmena programu je vyhradená.

TÉMY TVORIVÝCH DIELNÍ:

 • Spoznajte techniku Blotted line
 • Portréty a Andy Warhol
 • Pre pop-art
 • Fauna a flóra
 • Rozprávky a komiksy
 • Vytvor si vizuál svojho trička (tričko je potrebné si priniesť)

Výtvarné techniky: maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika, blotted line, frotáž, monotypia, spray painting, koláž, …