Vplyvy rodinného prostredia a výchovy na ranú tvorbu Andyho Warhola

Andy Warhol sa narodil v Pittsburghu (USA) rodine rusínskych prisťahovalcov pochádzajúcich z dediny Miková (Slovensko). Rodinný pôvod a výchova ovplyvnili Andyho život a preniesli sa do umelcovej tvorby, ktorá bola ovplyvnená aj mnohými zvykmi, tradíciami a hodnotami z bývalej vlasti rodičov.

Ako dieťa vyrastal v období poznačenom hospodárskou krízou, rodina Warholovcov patrila k robotníckej triede. Otec Andrej počas svojho života zabezpečoval hlavný príjem rodiny, pracoval na stavbách, potom ako baník a neskôr ako cestný robotník. Keď mal Andy 14 rokov, jeho otec zomrel – tento náhly odchod a matkin smútok sa odrazili na Andyho prístupe k štúdiu, prepadol z odborného predmetu a musel absolvovať opravnú skúšku. Po smrti otca sa o príjem v rodine snažili postarať jeho dvaja starší súrodenci John a Paul. Počas štúdia na Carnegie Tech Institute v Pittsburghu Andyho podporovali nielen psychicky, ale najmä finančne. On neskôr podporoval v štúdiu svojich synovcov, dokonca niektorí pre neho aj istú dobu pracovali počas jeho umeleckej kariéry v New Yorku. Rokmi sa vypracoval a stal sa úspešným ilustrátorom, výtvarníkom, fotografom, filmovým tvorcom, producentom i režisérom, vydavateľom časopisu Andy Warhol´s Interview a manažérom hudobnej skupiny The Velvet Underground.

Vráťme sa do umelcovho detstva, ako dieťa bol umelec ovplyvnený skromnými rodinnými pomermi a sužujúcimi chorobami (chorea, škvrnitá pokožka a iné). Mal zvýšenú pozornosť zo strany svojich blízkych, pretože bol najmladší a častokrát chorľavý. Matka s ním trávila mnoho času, rozprávala mu rôzne rozprávky, ktoré si pamätala či priniesla z rodného kraja. Kreslili, maľovali a spoločne vystrihovali z časopisov a papiera rôzne vystrihovačky. Bratia mu prinášali komiksy o Dickovi Tracym alebo papierové doláre na hranie. To všetko sa neskôr odrazilo v jeho umeleckej tvorbe.

Matka Júlia zohrávala dôležitú úlohu v Andyho živote, vybudovali si veľmi úzky vzťah. Dokonca sa v roku 1952 presťahovala k nemu do New Yorku a roky zdieľali spoločnú domácnosť. Júlia ako tradičná vidiecka žena mala na starosti výchovu v rodine, a tak viedla svoje deti ku kresťanstvu. Nielen ikony a ikonostasy mali najväčší vplyv na tvorbu umelca, ale aj iné náboženské prvky, symboly a zobrazenia môžeme nájsť v celej jeho tvorbe. Napríklad v 80. rokoch vytváral diela so sakrálnou tematikou, patria sem napr. „Crosses“, „Christ $9.98“, „The Last Supper“. S ikonami sa stretávame najmä v chrámoch a niekedy je na nich použité aj plátkové zlato. Takéto pozlacovanie využíval aj Warhol, a to najmä v pre pop-artovej tvorbe, príkladom sú diela ako „Gold Angel“, „Gold Shoe“, mnoho ilustrácií s týmto prvkom môžeme nájsť v knihe „A Gold Book“ z roku 1957. V ranej tvorbe rád zobrazoval anjelov, fragmenty prírodných motívov s nádychom dekoratívnosti ornamentálneho výrazu kultúry etnika jeho pôvodu (napr. hviezdičky, vtáčiky, slniečka, lesné plody, geometrické tvary a pod.). Takéto prvky možno nájsť aj v kresbách Andyho matky Júlie, tá vo svojom rodnom kraji bola kantorkou v miestnom chráme. Svojimi kresbami a jednoduchými maľbami dekorovala miestne chalupy. Vytvárala rozmanité pravidelne sa opakujúce ornamentálne tvary rôznych farieb. Podobné dekorácie by sme objavili v mnohých sedliackych interiéroch, ale aj na iných výrobkoch úžitkového významu, napr. staré truhlice, riady, výšivky či na fasádach chalúp, ktoré v súčasnosti prezentujú hlavne zbierky slovenských skanzenov.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach má vo svojej zbierke perokresbu anjela vytvorenú Júliinou rukou a ilustrácie pochádzajúce z knihy „Holy Cats by Andy Warhol's mother“ (1954) so zobrazeniami mačiek. Podobne aj Andy neskôr vytváral svoje diela s motívmi až insitných postavičiek, podobizní anjelov, ktoré používal vo svojej ilustračnej i úžitkovej tvorbe (napr. „Female head (with Pink Flowers)“ z roku 1950, „Christmas Cherub“ z roku 1954).

Zaujímavosťou je, že umelec si v 50. rokoch vytváral vlastné pečiatky z arabskej gumy, do ktorej vyrezával rôzne motívy. Vyrobené pečiatky sa nedochovali, časom došlo k ich rozpadnutiu, avšak zostali po nich stopy v jeho samotnej tvorbe z raného obdobia, kde sa znova stretávame s opakovaním rovnakého motívu (napr. „Shoe with Stamped Cherries“ z roku 1950, „Happy Butterfly Day“ z roku 1955). Už počas štúdia Warhol dospel k vlastnej špecifickej výtvarnej technike blotted line. Pomocou tušu a redisového pera skúmal možnosti ručne kreslenej čiary a v priebehu toho vyvinul techniku spočívajúcu v prenášaní obrázkov na papier. Tieto práce odhaľujú menej známu stránku Warholovej tvorby a poskytujú jedinečný pohľad na jeho pre pop-artovú éru. Umelec po sebe zanechal zbierku zachytávajúcu mnoho tém ukazujúc človeka, prírodu a svet vyobrazený nielen jeho očami, ale aj v obrazovej podobe pomocou ilustrácií, sieťotlačí, filmov, atď. Aj v tejto ranej tvorbe nám ukazuje svoju schopnosť ikonizovať to, čo je tam vonku – realitu. Pre celú jeho tvorbu od 50. – 80. roky je príznačne, že opakoval jeden námet v rôznej farebnej variácii. Inšpiráciou pre neho mohla byť znova matka Júlia, tá s obľubou adjustovala rôzne fotografie do jedného spoločného rámu (4 fotografie svojho manžela ako vojaka a pod.). Boli to vždy rovnaké fotografie, ale každá kolorovaná inou farbou.

Ak sa zameriame na Warholovu ranú tvorbu, reprezentujú ju napr. knihy z 50. rokov ponúkajúce jedinečný pohľad na začínajúceho umelca. V rokoch 1952 – 1960 bolo vytvorených a publikovaných 8 kníh s názvami: „Love is Pink Cake, A Is an Alphabet, 25 Cats Name[d] Sam and One Blue Pussy, À la Recherche du Shoe Perdu, In the Bottom of My Garden, A Gold Book, Wild Raspberries“ a posledná „Holy Cats by Andy Warhol´s mother“ vznikla z ilustrácií jeho matky.

Warhol v mnohých svojich dielach z tohto obdobia používal rukopis svojej matky. Júlia nevedela správne písať a komunikovať po anglicky, preto so svojimi deťmi rozprávala rodným jazykom – rusínčinou. (Andyho starší súrodenci ešte počas života navštívili rodisko rodičov a s miestnymi obyvateľmi komunikovali práve týmto jazykom. V Amerike túto reč používali len v rodinnom kruhu.) Andy jej zvyčajne písaval texty v angličtine a ona ich následne prepisovala. Z dôvodu neznalosti anglického jazyka robila časté gramatické a štylizačné chyby. Objavovanie jej kaligrafie na Warholových kresbách a ilustráciách emotívne umocňuje celý výraz diela. Táto špecifická kaligrafia prostej slovanskej ženy dáva Andyho obrázkom autentický výraz a umožňuje jeho ilustráciám, podobne ako je na ikonách, čítať obsah a zámer diela. Pri svojej práci spolupracoval aj s ďalšími umelcami, ktorí mu poskytli svoje fotografické snímky alebo prispeli originálnymi textami. Inokedy používal snímky získané z kníh v antikvariátoch, tiež z časopisov venovaných filmovým hviezdam, alebo z fotografickej zbierky verejnej knižnice v New Yorku.

Jednotlivé publikácie vytvorené Warholom darovával ako pozornosť svojim známym a potenciálnym klientom. Rôzne ilustrácie s využitím podobnej alebo rovnakej témy len v inej farebnej variácii sa snažil zvýšiť pravdepodobnosť, že zaujme klienta natoľko, že získa kontrakt na zákazku. Do jednotlivých publikácií robil výber zo svojich kresieb a následne ich bral do tlačiarne, ktorá ich reprodukovala v ofsetovej tlači. V cca 100 kusoch bolo vytlačených 7 kníh s výnimkou knihy „25 Cats Name[d] Sam and One Blue Pussy“, ktorá bola publikovaná podľa tiráže v cca 190 kusoch. Inšpiráciou pre túto knihu mu bolo 25 mačiek menom Sam, o ktoré sa spoločne s mamou staral, keď žili v New Yorku. Umelec nechal vytlačiť tieto projekty v nízkych nákladoch za účelom zvýšenia ich hodnoty. Niektoré kópie obsahujú aj ručne písané venovanie od Warhola pre svojich kamarátov a klientov. Súčasne s týmito publikáciami vytvoril množstvo ďalších rukopisov a ilustrácií, ktoré neboli nikdy vydané. V dnešnej dobe sú unikátnymi artefaktmi, a poznáme niekoľko takýchto projektov, napr.: „The House That Went to Town, Mrs. Cook´s Children, There Was Snow on the Street and Rain in the Sky, Velvet, Horoscopes for the Coc[k]tail Hour“. Všetky sa objavili po Andyho smrti a dnes tvoria súčasť jeho pozostalosti spravovanej nadáciou The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts in New York.

PaedDr. Veronika Turcmanovičová

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2023