Články

Symbol ako náhoda, náhoda ako symbol?

30. októbra 2020
Symbol ako náhoda, náhoda ako symbol?

V tvorbe Andyho Warhola sa často stretávame s „utajenými“ symbolmi, ktoré umelec zámerne hľadal v motíve a pri vzniku diela ich vizuálne interpretoval ako súčasť obsahu diela.

Viac

Andy Warhol: Elektrické kreslo

27. októbra 2020
Andy Warhol: Elektrické kreslo

Téma smrti bola v jeho tvorbe prítomná počas celého tvorivého obdobia a spájala sa takmer so všetkými signifikantnými témami v jeho tvorbe.

Viac

Ukážka alebo dizajn?

23. júla 2020
Ukážka alebo dizajn?

Často komplikované, takmer vždy farebné a prekvapivo vtipné poňatie a dizajn umeleckých katalógov a kníh o umení v 60. rokoch svedčí o úprimnom nadšení pre súčasné umenie múzeí, galeristov a umelcov, ale aj vydavateľov v marketingovej stratégii.

Viac

Andy Warhol - Posledná večera

9. apríla 2020
Andy Warhol - Posledná večera

Dodnes nie je jasné, čo motivovalo Andyho Warhola pristúpiť pár rokov pred smrťou k zobrazovaniu náboženských motívov.

Viac

ART FROM ART

7. apríla 2020
ART FROM ART

Značná časť diel z tejto série bola po smrti autora prekvapením, nájdeným v jeho ateliéri.

Viac

Varchola – Warhola – Warhol

26. marca 2020
Varchola – Warhola – Warhol

Prednáška kurátora múzea Michala Bycka, PhD.

Viac

Zátišie v tvorbe Andyho Warhola

23. marca 2020
Zátišie v tvorbe Andyho Warhola

Do zbierok MMUAW v Medzilaborciach pribudli aj obrazy, ktoré sú možno verejnosti menej známe, ale o to zaujímavejšie.

Viac

Sila prítomného okamihu v percepcii diela Andyho Warhola „Zvestovanie“

2. septembra 2019
Sila prítomného okamihu v percepcii diela Andyho Warhola „Zvestovanie“

Prednáška – Sila prítomného okamihu v percepcii diela Andyho Warhola „Zvestovanie“

Viac

Pre pop-art ako inšpirácia v práci s deťmi

21. augusta 2019
Pre pop-art ako inšpirácia v práci s deťmi

Prednáška – Pre pop-art ako inšpirácia v práci s deťmi

Viac

Koláž, mail-art ako prostriedky komunikácie

25. júla 2019
Koláž, mail-art ako prostriedky komunikácie

Prednáška – Koláž, mail-art ako prostriedky komunikácie

Viac

Percepcia života a diela Andyho Warhola z etologického a etnologického pohľadu

18. júla 2019
Percepcia života a diela Andyho Warhola 
z etologického a etnologického pohľadu

Prednáška – Percepcia života a diela Andyho Warhola z etologického a etnologického pohľadu

Viac

Výtvarné umenie a digitálna doba

15. júla 2019
Výtvarné umenie a digitálna doba

Prednáška – Výtvarné umenie a digitálna doba

Viac