Fond na podporu umenia

  • Reštaurovanie krstnej košieľky Paula, Johna, Andyho Warhola a pôvodnej uložnej kazety
  • Ochrana zbierkového fondu – nákup úložného mobiliáru pre depozitár múzea