Múzeum moderného umenia
Andyho Warhola
v Medzilaborciach

Vitajte na oficiálnych stránkach Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach!

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa dištancuje od informácií a obsahu zverejňovaných mimo oficiálnej webovej a facebookovej stránky MMUAW.


Hygienické opatrenia v súčasnej mimoriadnej situácii pre návštevníkov MMUAW:

  • vstup a pobyt v priestoroch je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky
  • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m
  • stanovenie počtu osôb v jednom okamihu na m² v prevádzke, t.j. v expozíciách (40 osôb)

D O K U M E N T Y


ZVEREJNENÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V MÚZEU MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA V MEDZILABORCIACH 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
IČO: 37781405, Andyho Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce
kontaktné údaje: t. č.: +421 57 74 800, email: awmuzeum@post.sk 

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom: 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“): ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo