Dnes je otvorené od 10:00 do 17:00
Múzeum moderného umenia
Andyho Warhola
v Medzilaborciach

Vitajte na oficiálnych stránkach Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach!

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa dištancuje od informácií a obsahu zverejňovaných mimo oficiálnej webovej a facebookovej stránky MMUAW.


L E T O 2 0 1 9

Uvedené prednášky sa uskutočnia vždy o 13.30 hodine v priestoroch MMUAW v MedzilaborciachD O K U M E N T Y


G D P R

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

IČO: 37781405, A. Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce

kontaktné údaje: t. č.: +421 57 74 800 72, email: awmuzeum@post.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

  • [file:]