Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (MMUAW) bolo založené v roku 1991 ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu. Dnes je múzeum nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu, zaoberajúca sa predovšetkým aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.

budova-muzea Koncepčne mapuje, prezentuje a odborne spracováva nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, vplyv etnika pôvodu umelca na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie a témy s tým súvisiace.

Múzeum je od 1. apríla 2002 v zriaďo­vateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kra­ja.

Expozície MMUAW:


STÁLA EXPOZÍCIA DIEL ANDYHO WARHOLA Pozostáva z originálov diel Andyho Warhola zapožičaných múzeu nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, zo zbierok súkromných zberateľov, a z diel, ktoré sú majetkom múzea. V expozícii sú zastúpené všetky tvorivé obdobia umelca vrátane jeho dominantných výtvarných tém. Expozícia pozostáva z cca 200 umeleckých diel.
STÁLA EXPOZÍCIA O PÔVODE ANDYHO WARHOLA pozostáva z cenných autentických materiálov, artefaktov získaných alebo zapožičaných od pozostalých a blízkych umelca, listín a rekvizít, ktoré svedčia o jeho rusínskom pôvode. Medzi najcennejšie artefakty v tejto expozícii patrí autentická košieľka, v ktorej boli krstení synovia Júlie a Andreja Warholovcov, portrét Júlie Warholovej, podľa ktorého Andy Warhol urobil slávny obraz svojej matky technikou serigrafie, ďalej fotoaparát umelca, magnetofón, slnečné okuliare, odev umelca a iné.
STÁLA EXPOZÍCIA STREET-ART VS. POP-ART Táto expozícia je najnovšie obohatená o diela Keitha Haringa, ktorý sa osobne poznal s Andym Warholom. Originály tohto významného umelca môžete vidieť na Slovensku len v MMUAW. Sú zapožičané od súkromných zberateľov a momentálne sú vystavované v stálej expozícii múzea na minimálne 5 rokov. V tejto expozícii si návštevníci majú možnosť okrem iného pozrieť umelecké diela nie menej významných autorov ako sú Roy Lichtenstein, Robert Indiana, Jean-Michel Basquiat, Poppy, Bambi a iné. Táto expozícia je jedinečnou svojho druhu.

Viac o histórii múzea a o expozíciách