Články

Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

19. februára 2019
Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia ŽIVOT A DIELO ANDYHO WARHOLA V PROCESE MUZEOEDUKOLÓGIE A TEÓRIE UMENIA – 21. októbra 2011 v Medzila­borciach

Viac

INTERPRETÁCIA UMELECKÉHO DIELA A PERCIPIENT

4. februára 2019
INTERPRETÁCIA UMELECKÉHO DIELA  A  PERCIPIENT

“Je priľahké predstavovať si jestvovanie dvojakej prírody. Jednej iba pre básnika, ostatným neprístupnej, a druhej pre všetkých. Táto dualita je naozaj nezmyselná. Jedine pravdivá je príroda pre všetkých. A objavuje ju práve maliar.”

A. Derain

Viac

Sugestívne skutočnosti a  vplyv pôsobiace na percepciu

4. februára 2019
Sugestívne skutočnosti a  vplyv pôsobiace na percepciu

„Každá vec má obal a jadro, zdanie a podstatu, masku a pravdivosť. Že sa iba dotýkame obalu, namiesto toho, aby sme videli podstatu vecí, že nás oslepuje maska, že nemôžeme nájsť pravdu – môže to nejako ohroziť vnútornú určitosť veci?“

F. Marc

Viac

MAIL-ART V  KONTEXTE MUZEOEDUKOLÓGIE

4. februára 2019
MAIL-ART  V  KONTEXTE  MUZEOEDUKOLÓGIE

Mail-art ako predmet záujmu muzeoedukológa predkladá množstvo variácií pri realizovaní tvorivých dielní.

Viac

Artefakty, dokumenty, edície v archíve MMUAW a ich možné využitie v muzeoedukológii

4. februára 2019
Artefakty, dokumenty, edície v archíve MMUAW a ich možné využitie v muzeoedukológii

K danej téme by iste mali čo napísať pedagógovia, kulturológovia, historici, ak nie muzeoedukológovia, pretože na jednej strane sú archiválie zatriedené, zaevidované, „poslušne“ uložené, chránené (niektoré má vypožičiavateľ k dispozícii), ale ich využitie, to je parketa iná.

Viac

Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

3. februára 2019
Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

Viac