Ako sa z Andrijka Varcholu stal Andy Warhol

  • Deň narodenia: 6. august 1928
  • Miesto narodenia: Pittsburgh
  • Okres: Allegheny
  • Meno, priezvisko: Andrew Warhola
  • Pohlavie: mužské
  • Otec: Andrew Warhola, 1886
  • Matka: Júlia, rodená Zavacky, 1891

Júlia a Andrej pochádzajúci z Mikovej (rusínska dedina neďaleko mesta Medzilaborce) sa presťahovali do Pittsburghu, USA. Prvý odišiel Andrej v roku 1912, jeho manželka za ním vycestovala až o 9 rokov neskôr. V Mikovej sa im narodila dcéra Jozefína (1911), tá sa nedožila ani jedného roku života. V Amerike ďalší traja synovia Paula, John a Andrew. Najmladší dostal meno po otcovi, narodil sa v nedeľu a matka ho nazývala Andrijko, pretože keď sa učil rozprávať, sám sa takto pomenoval. Starších synov volala svojím rodným jazykom Janko a Paľko. V štyroch rokoch Andy spadol a zlomil si ruku, žiaľ, nepovedal to svojej matke a prešlo niekoľko mesiacov, kým sa zistilo, že ju má vykrivenú. Aby sa ruka narovnala, bolo potrebné mu ju znova zlomiť.

Už ako dieťa bol bledý, mal kožu pokrytú škvrnami a slabý zrak, trápili ho horúčky a bolesti. Neskôr mu bola diagnostikovaná Sydenham chorea – neurologická porucha najčastejšie prejavujúca sa medzi 5 – 15 rokom života, spôsobujúca reumatické zápalové procesy v mozgu (rovnaké baktérie spôsobujú reumatickú horúčku). Aj keď sa mama snažila venovať všetkým synom, najväčšiu pozornosť venovala najmladšiemu. Rozprávala Andymu rôzne rozprávky, ktoré si pamätala či priniesla z rodného kraja. Kreslila a maľovala mačky, kone, hviezdy, jahody, štvorlístky a spoločne so synmi vystrihovala z papiera rôzne vystrihovačky, len aby sa najmladšiemu uľavilo. Bratia mu prinášali komiksy s Dickom Tracym, alebo papierové doláre na hranie.

Andyho detstvo bolo teda poznamenané chorobami, hrami, rozprávkami a zvýšenou pozornosťou zo strany jeho blízkych. Od druhého ročníka Andy navštevoval Holmes Elementary School, a ako začal chodiť do školy, zbieral snímky/fotografie filmových hviezd, ako napr. Shirley Temple, a prosil o podpisy. Rád kreslil a spomínal na to i jeho najstarší brat Paul: „Predstav si, mam, ja som predával, ľudia kupovali a za celý čas ten vrabčiak sedel pri mne, nikoho a nič si nevšímal, len kreslil, akoby bol kdesi celkom inde a nie na trhu.“ Učiteľka si tiež všimla Andyho talent, a tak Júlii poskytla informáciu o kurzoch umeleckej prípravy, ktoré organizoval Carnegie Tech Institute. Odvtedy sa Andy zúčastňoval týchto kurzov pre mládež od piatej po desiatu triedu. Učiteľský zbor mu odpustil piatu triedu, kvôli dobrému prospechu (preskočil ju na výnimku). Warhol navštevoval 4 roky Schenleyho strednú školu. Každý deň absolvoval cestu 4 míle tam a 4 míle späť.

Ukončenie II. svetovej vojny spôsobilo, že fakulty univerzít boli zaplnené vojenskými vyslúžilcami, ktorých vojna pripravila o možnosť študovať a teraz sa vrátili. Napriek veľkej konkurencii sa mu podarilo ukázať svoj talent na skúškach a získal štipendium – rovnalo sa výške školného (200 dolárov), tak sa Andy stal študentom Carnegie Tech Institute. Cez prázdniny si privyrábal predávaním ovocia a zeleniny pri pouličnom stánku, aranžoval výklady a učil kreslenie (1 dolár za hodinu). Školskí profesori pozitívne hodnotili jeho svojský štýl, zaznamenali jemnosť kresby. Andy časom dospel k vlastnej technike tzv. „blooted line“. Najlepšie mu išlo kopírovanie a to neskôr pretavil aj do svojich najznámejších diel vytvorených technikou sieťotlače. V inštitúte sa osnovy skladali z učenia Bauhausu, úžitkového dizajnu, reklamy a ilustrácie i prednášok z výtvarného umenia, vyučovali sa komerčne umelecké techniky, medzi ktoré patrila i sieťotlač (vyučoval ju Russel Twiggs). Na inštitúte sa Warhol zoznámil aj s prácami maliara Henriho de Toulouse-Lautreca. Jeho výtvarný prejav vznikol z kresby, bol značne lineárny a Andyho ovplyvnil pri vytváraní svojich raných prác z 50. rokov. Maliar mu bol inšpiráciou aj preto, že si nekládol nijaké obmedzenia – spoločenské, literárne, ilustračné či obchodné, čo v konečnom dôsledku môžeme pozorovať i vo Warholovej tvorbe.

Aj Andy sa na svojej umeleckej ceste nevyhýbal rôznym témam. Nevenoval sa len portrétnej tvorbe (Marilyn, Elizabeth II., Liz, Kimiko), ale nebál sa zobraziť i vtedy aktuálne témy, ako bola napr. otázka trestu smrti v USA. Vďaka tomu vznikli diela, ako sú Electric Chair, smrťou sa zaoberal aj v dielach Car Crash, 129 Die in Jet!, Tunafish Disaster a pod. Jeho tematický záujem bol široký – architektúra (Neuschwanstein, Brooklyn Bridge), politika (Edward Kennedy, Jimmy Carter), art from art – čerpal námety z umeleckých diel iných umelcov (Last Supper, The Scream), fauna a flóra (Flowers, Endangered Species)…

Warhol bol formovaný rôznymi vplyvmi, napr. matkinou výchovou. Tá deťom spomínala svoj rodný kraj a aj ako prežila I. svetovú vojnu. Do svojej rodiny si preniesla hodnoty, zvyky, tradície a jazyk zo svojho rodiska, ktorými bola sama formovaná. Dokonca, deti naučila rozprávať svojím rodným jazykom – rusínčinou, pretože angličtinu neovládala najlepšie. Andy bol ovplyvnený aj rodinnými skromnými pomermi a sužujúcimi chorobami z detstva. Počas svojho života prežil pokus o atentát (Valerie Solanas – 3. jún 1968), mal pretrvávajúce zdravotné ťažkosti, trápili ho fóbie (napr. strach zo smrti, nemocníc), ovplyvňovala ho aj sláva, životný štýl, ktorý viedol (workoholizmus, život a práca vo Factory, vydával časopis Interview, manažoval hudobnú skupinu The Velvet Underground), osobný život, rôzne pracovné ponuky či príležitosti (reklama, zákazky, TV relácie), technické výdobytky vtedajšej doby (napr. počítač) – to všetko malo vplyv na Warhola a netreba zabudnúť ani na ľudí pôsobiacich v umelcovom živote…

Opäť pripomeniem ešte jeho detstvo a rodičov. Otec ťažko pracoval v baniach, čo mu spôsobilo problémy s pľúcami. Neskôr sa stal robotníkom na cestách, kde pili kontaminovanú vodu a tá v kombinácii s poškodenými pľúcami zapríčinila úmrtie. Andy mal v tomto období len 14 rokov. Matka sa starala o domácnosti majetnejších židovských rodín a tiež predávala ručne robené kvety z plechoviek ako dekorácie. Využívala odpadový materiál a zhromažďovala veci, ktoré by sa mohli v budúcnosti zísť. Pretvárala ich napr. na už spomenuté dekorácie. Tento zvyk sa preniesol aj do Andyho života. Čo sa týka stravy, tá nebola veľmi pestrá a bohatá. Matka po príprave pokrmu pre celú rodinu častokrát len predstierala jedenie (žuvala naprázdno) a nechávala deti nasýtiť sa, spomínali Paul a John počas svojho života. Doma zvyčajne jedávali aj z konzervy plnené polievkou a možno práve i týmto sa Andy inšpiroval pri tvorbe svojich revolučných diel Campbell´s Soup Cans na začiatku 60. rokov. Warhol mal s mamou silné puto, dokonca sa za ním presťahovala z Pittsburghu do New Yorku, kde spoločne zdieľali jeden domov. Žila s ním takmer do svojej smrti. V roku 1971 sa vrátila do Pittsburghu zápasila s vážnymi zdravotnými problémami (rakovina čreva) a o rok neskôr zomrela ako 80-ročná. Je pochovaná spolu so svojím manželom, neďaleko svojho syna Andyho na byzantskom katolíckom cintoríne sv. Jána Krstiteľa v Pittsburghu.

Vrátim sa k umelcovmu štúdiu na Carnegie, zázemie rodiny Warholovcov, otcov náhly odchod a matkin smútok sa odrazili na vlažnom prístupe k štúdiu v prvom ročníku a teda k prepadnutiu z jedného odborného predmetu. Andy reparát spravil, školu úspešne dokončil a po jej štúdiu sa s kamarátom Philipom Pearlsteinom presťahovali do New Yorku, kde si vybudoval kariéru a do dejín umenia sa zapísal ako najznámejší predstaviteľ pop-artu – Andy Warhol.

PaedDr. Veronika Turcmanovičová

Použité zdroje:

  • CHŇOUPEK, B.,1992. Andy. Karviná: Karvinská tiskárna. ISBN 80 90042–98.
  • ROCKDOC, 2018. Andy Warhol – The Artist Who Died Twice. [online]. [cit. 2022–02–01]. Dostupné z: https://recordart.net/…-died-twice/

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2023