Andy Warhol a jeho svet

Andy Warhol, najznámejší pop-artový umelec a bol aj „zrkadlom“ svojej doby – vtedajšej spoločnosti. Osobne poznal mnohé celebrity (modelky, herci, tanečníci, politici, hudobníci, športovci), ale svojou umeleckou prácou aj niektorým dopomohol stať sa hviezdami skrz svoju tvorbu (účasťou nehercov a hercov vo filmoch, ktoré produkoval, svojou portrétnou tvorbou a hudobnými vystúpeniami skupiny The Velvet Underground, ktorú manažoval, či článkami publikovanými v jeho časopise The Interview). Prostredníctvom prostredia, ktoré vytvoril vo svojom ateliéri, a ľudí, ktorými sa obklopoval, udával trend nového životného štýlu. V súčasnosti by sme ho mohli prirovnať k vplyvným influencerom, ktorí ovplyvňujú spoločnosť svojimi vyjadreniami, imidžom či spôsobom života.

Warholove diela rástli na popularite a cene už počas jeho života a tento proces stále pretrváva aj v súčasnosti. Ohľadom jeho tvorby sa šíria rôzne pohľady a komentáre od kurátorov či kritikov umenia, ktorí vysvetľujú a upozorňujú na dané skutočnosti. Hĺbka a nejednoznačnosť v niektorých častiach jeho tvorby sa stávajú pri konkrétnych dielach jasnejšími, a široká spoločnosť vďaka týmto informáciám môže vnímať umelca zrozumiteľnejšie, ale aj ako „vizionára“ svojej doby.

Tvorba Andyho Warhola je poznačená širokým záberom – od jeho raných prác z 50. rokov, inštalácií objektov Brillo Boxes, sieťotlačí s autonehodami a elektrickými kreslami, cez portréty Marilyn, Liz, Maa a kráľovnej Alžbety II., rôzne fotografie známych aj neznámych ľudí zachytávajúce dobu, v ktorej žil, skrz samotné autoportréty, ale aj jeho vlastnú filozofiu o sebe a svete, ktorú prezentoval vo svojich rôznych verejných mediálnych vyjadreniach – časopisoch, knihách, TV, reklame…

Prostredníctvom autorskej fotodokumentácie ponúka pohľad do svojho sveta a prostredia, ktoré vyrástlo vôkol neho, jeho ateliéru The Factory a okolo nočného klubu Studio 54 v New Yorku, kde patril k stálym návštevníkom. Fotoaparát bol súčasťou umeleckej tvorby aj Warholovho života, fotografie, ktoré vznikli, urobil sám umelec, ale aj mnoho známych ľudí okolo neho či iných umelcov alebo novinárov. Podávajú výpoveď z umelcovho súkromného, či verejného sveta.

Ako vyzeral Warholov svet? A aký bol v skutočnosti?…

PaedDr. Veronika Turcmanovičová

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2023