Články

Percepcia života a diela Andyho Warhola z etologického a etnologického pohľadu

18. júla 2019
Percepcia života a diela Andyho Warhola 
z etologického a etnologického pohľadu

Prednáška – Percepcia života a diela Andyho Warhola z etologického a etnologického pohľadu

Viac

Výtvarné umenie a digitálna doba

15. júla 2019
Výtvarné umenie a digitálna doba

Prednáška – Výtvarné umenie a digitálna doba

Viac

Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

19. februára 2019
Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia ŽIVOT A DIELO ANDYHO WARHOLA V PROCESE MUZEOEDUKOLÓGIE A TEÓRIE UMENIA – 21. októbra 2011 v Medzila­borciach

Viac

INTERPRETÁCIA UMELECKÉHO DIELA A PERCIPIENT

4. februára 2019

Sugestívne skutočnosti a  vplyv pôsobiace na percepciu

4. februára 2019

MAIL-ART V  KONTEXTE MUZEOEDUKOLÓGIE

4. februára 2019

Artefakty, dokumenty, edície v archíve MMUAW a ich možné využitie v muzeoedukológii

4. februára 2019

Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

3. februára 2019
Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

Úvod do problematiky štúdia predmetu muzeoedukológia

Viac