Vďaka bratom Andyho Warhola Johnovi a Paulovi, Fredovi Hughesovi, zastupujúceho Nadáciu Andyho Warhola v New Yorku, a hlavne vďaka iniciatíve Michala Bycka, PhD. bolo v Medzilaborciach založené Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov (neskôr: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola) ako nadregionálna špecifická inštitúcia galerijného typu, zaoberajúca sa hlavne životom a dielom Andyho Warhola, ale aj aktuálnymi tendenciami súčasného umenia.

Vzniku Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach predchádzali výstavné aktivity realizované Michalom Byckom, PhD. najprv v Malej galérii Klubu priateľov výtvarného umenia pri výtvarnom odbore Ľudovej školy umenia v Medzilaborciach a neskôr Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach. Počas existencie týchto inštitúcií v čase bývalého politického režimu sa Michalovi Byckovi, PhD. podarilo zozbierať pomerne veľa dokumentov, aj autentických, o živote a diele Andyho Warhola, ktoré sú dnes súčasťou zbierkového fondu a archívu múzea.

S oficiálnou platnosťou bolo múzeum zriadené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 1991, od 1. apríla 2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kra­ja.

Priebeh vzniku múzea:

V roku 1973 sa Michal Bycko po prvýkrát stretol s menom Andy Warhol počas vysokoškolského štúdia na podnet prof. Ivana N. Šafranka.

80-te roky Aj po ukončení štúdia, keď Bycko pôsobil v Medzilaborciach ako učiteľ, naďalej hľadal, zisťoval a pátral po informáciách o americkom pop-artovom umelcovi Andym Warholovi a jeho koreňoch. Prostredníctvom Ľubice Protivňákovej sa dozvedá o jej babke Eve Bezekovej, ktorá bola najmladšou sestrou Andyho mamy Júlie, že žila v Mikovej. Získal prvé rodinné fotografie a korešpondenciu Warholovcov a Bezekovcov. Vladimír Protivňák, manžel Ľubice, sa v USA stretol s Andyho bratom Johnom Warholom. Pôvod bol potvrdený, rodina pochádza z dedinky Miková na severovýchode Slovenska. 22. februára 1987 v New Yorku zomrel Andy Warhol.

1987 John Warhola navštívil svojich príbuzných na východnom Slovensku. 16. septembra sa s ním osobne stretol Michal Bycko, a navrhol mu, aby pomohol získať dielo Andyho Warhola pre niektorú slovenskú galériu. John Warhola sľúbil, že ako viceprezident The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v New Yorku (Nadácia Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku) bude presadzovať túto myšlienku.

1988 Začala sa komunikácia s Nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, ktorá požadovala rokovania s oficiálnou inštitúciou, najlepšie s múzeom. Prebiehajúce jednania boli ovplyvnené vtedajšou politickou a spoločenskou situáciou a chápaním západného umenia ako niečo negatívne a nežiaduce, preto mnohé inštitúcie odmietali alebo sa obávali vstupovať do rokovaní.

1989 Michal Cihlář a Rudo Prekop v januári nadviazali kontakt s Michalom Byckom. V júni realizovali výstavu pop-artových grafík Michala Cihlářa v Medzilaborciach, ktorá mala veľký úspech. V septembri prebehla petícia za zriadenie múzea, ktorú iniciovali pražskí výtvarníci Michal Cihlář, Aleš Najbrt a fotograf Rudo Prekop. Okrem iných významných osôb ju podpísal aj disident a budúci prezident Československa Václav Havel.

Nasledovali rokovania o rekonštrukcii starej pošty pre účely múzea. Začiatkom novembra Michal Bycko nainštaloval výstavu o Andym Warholovi, kde boli vystavené dokumenty a propagačné materiály o Andym. Prvýkrát boli zverejnené fakty o rusínskom pôvode umelca. Výstava bola otvorená 16. 11. 1989, symbolicky v „predvečer nežnej revolúcie“. Po páde totality (17. 11. 1989) odrazu o Warhola prejavovali záujem viaceré inštitúcie a mestá. 28. decembra 1989 bol schválený Štatút múzea v Medzilaborciach.

1990 John Warhola druhýkrát navštívil Medzilaborce. Mesto mu udelilo čestné občianstvo, ale odišiel sklamaný z postupu prác na rekonštrukcii budovy starej pošty. Zodpovední funkcionári nezabezpečili jej dokončenie v dohodnutom termíne. Stanovisko newyorskej nadácie a jej prezidenta A. L. Gilliesa bolo jednoznačné – k zapožičaniu obrazov môže dôjsť iba po dokončení priestorov pre múzeum. 22. marca 1990 bola založená nepolitická a neštátna Spoločnosť Andyho Warhola (SAW).

V apríli 1990 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta Medzilaborce s prezidentom nadácie Archibaldom L. Gilliesom v New Yorku. Delegáciu tvorili: Ján Bicko, Eugen Gališin, Michal Turok-Heteš a Vladimír Protivňák. Rokovanie bolo venované oficiálnemu názvu múzea a komplikáciám s rekonštrukciou budovy.

1991 Mestský úrad v Medzilaborciach poskytol pre účely múzea novopostavený Dom kultúry, 2/3 priestorov budovy dostalo múzeum do podnájmu. Na úprave interiéru múzea sa podieľali Michal Cihlář, Rudo Prekop, Michal Bycko a architekt Štefan Pacák. Nadácia bola informovaná o pripravených priestoroch pre múzeum.

máj 1991 Paul Warhola poslal niekoľko svojich obrazov a obrazy svojho syna Jamesa ako dar novovznikajúce­mu múzeu.

30. jún 1991 bolo slávnostné otvorenie Múzea moderného umenia rodiny Warholovcov – MMURW.

1. september 1991 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v Bratislave oficiálne zriadilo múzeum ako samostatný právny subjekt.

9. septembra 1991 bolo rakúskou firmou dopravených 13 originálov Andyho Warhola do Medzilaboriec. Zásielku sprevádzal Jay Shriver, niekdajší Warholov asistent, člen Nadácie Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku.

5. október 1991 sa konala slávnostná vernisáž výstavy „Andy Warhol v kraji svojich rodičov“. Výstavy sa zúčastnili aj John Warhola a minister kultúry SR Ladislav Snopko. Súčasťou výstavy boli aj diela Paula a Jamesa Warholovcov.

Z Prahy bol vypravený špeciálny vlak do Medzilaboriec „WARHOLTOUR“. Výstavu navštívilo vyše 2000 ľudí.

1994 V Pittsbur­ghu vzniklo druhé múzeum na svete venované Andymu Warholovi.

1997 Názov múzea sa zmenil na MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA V MEDZILABORCIACH (MMUAW).

1. apríl 2002 MMUAW bolo zriaďovacou listinou VÚC Prešovského samosprávneho kraja vymedzené ako nadregionálna, zberateľská, vedecko-výskumná, kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej a galerijnej činnosti.

16. novembra 2002 sa konala inaugurácia 230 centimetrov vysokej sochy Andyho Warhola od prof. Juraja Bartusza pred budovou múzea.

22. jún 2006 James Warhola v múzeu v Medzilaborciach promoval svoju knihu „Na návšteve u slávneho strýka“ zeminou z Mikovej.

24. december 2010 zomrel John Warhola, starší brat Andyho Warhola, jeden zo zakladateľov múzea.

2011 Počas osláv 20. výročia založenia múzea bola odhalená pamätná tabuľa Johnovi Warholovi.

29. január 2014 zomrel Paul Warhola, najstarší brat Andyho Warhola.

V roku 2016 oslávilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti ho navštívil synovec Andyho Warhola Donald Warhola so svojou manželkou a synom Andym.