Uplynulé podujatia

StreetFest vo Viedni, 13. 06. 2023

StreetFest vo Viedni, 13. 06. 2023

Namaľuj si Warhola vo Viedni

Viac

WARHOL V LENDAVE

WARHOL V LENDAVE

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach realizuje výstavu „Andy Warhol…“ v GALERIJA-MUZEJ LENDAVA (Slovinsko) v termíne 21. 4. – 30. 7. 2023. Autori koncepcie výstavy a kurátori sú Michal Bycko, PhD. a Mgr. Martin Cubjak.

Viac

WARHOL TOUR 2022

WARHOL TOUR 2022

Výstava „Andy Warhol – Smrť a katastrofy…“ prebehne 27. 10. – 4. 12. 2022 vo Svidníku. Koncepčne je zameraná na bližšie spoznanie Warhola cez isté konkrétne diela s veľmi špecifickou tematikou, jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.

Viac

IVETA LACKOVIČOVÁ – ZVODY...

IVETA LACKOVIČOVÁ – ZVODY...

Komentovaná prehliadka, stretnutie s autorkou a jej dielami, sa uskutoční 20. októbra 2022 o 16:00 hod.

Viac

Crocus Theatre

Crocus Theatre

Zo včerajšieho vystúpenia Crocus Theatre v MMUAW.

Viac

Crocus Theatre

Crocus Theatre

V Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa 12.10.2022 budete mať možnosť zoznámiť s dvoma autorskými hrami z dielne Crocus Theatre.

Viac

ZVODY

ZVODY

V prípade výstavy ZVODY je hlavnou inšpiráciou voda.

Viac

Letná sezóna 2022 v MMUAW v Medzilaborciach

Letná sezóna 2022 v MMUAW v Medzilaborciach

Počas letnej turistickej sezóny sme pripravili niekoľko zaujímavých výstav a podujatí, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 13 375 návštev­níkov.

Viac

FAC(S)TORY

 FAC(S)TORY

Výstava poskytne divákovi pohľad do súčasných tendencií vizuálneho a akčného umenia v kontexte grafiky a jej inovatívnych foriem a experimentál­nych polôh.

Viac

„Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ... “

„Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ... “

Výstava v rámci „Warhol Tour“ je koncepčne zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, fotografie, rané diela umelca a diela s náboženskou tematikou, na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.

Viac

Leto 2022

Leto 2022

Letný program v MMUAW. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Viac

Otvorenie letnej sezóny 2022

Otvorenie letnej sezóny 2022

Otvorenie troch výstav, inaugurácia diel Keitha Haringa a koncert skupiny Ľahká Múza – tak prebiehal štvrtkový večer v MMUAW v Medzilaborciach.

Viac