Symbol ako náhoda, náhoda ako symbol?

V tvorbe Andyho Warhola sa často stretávame s „utajenými“ symbolmi, ktoré umelec zámerne hľadal v motíve a pri vzniku diela ich vizuálne interpretoval ako súčasť obsahu diela. V prípade Warhola to nie je nič nové, stretávame sa s tým už v dielach starých majstrov. Warhol sa líši iba v tom, že koncepčne a zmysluplne využíval detaily, fragmenty cudzích diel /veľká tematická séria ART FROM ART/ alebo pri výbere motívov v nich hľadal možnosť využitia detailu /“Shedows“ – tieň ucha psa/ vzniknutého tieňa predmetu nasvieteného tak, aby tieň vizuálne vnášal do obsahu garanciu zmyslu celku. V 1976 roku Andy Warhol vytvoril početnú sériu malieb i grafík s názvom „SKULL“ /Lebka/. Ako to môžeme vidieť na priloženom obrázku, skôr než motív preniesol na plátno alebo papier /grafiku/, hľadal taký uhol svetla a tieňa, aby tieň bol súčasť obsahového zámeru diela. O čo konkrétne ide? Andy Warhol sa vo svojej tvorbe témou smrti zaoberal často. Či už to boli obrazy elektrických kresiel, leteckých nešťastí, autohavárií alebo samovrážd. Dielo „SKULL“ akoby ilustrovalo aj Warholov výrok: „Neverím na smrť, pretože keď príde, už tu nie sme,“ a pracovne sériu svojich obrazov „SKULL“ nazýval „Večný portrét“. Tieň vzniknutý z lebky človeka špeciálnym nasvietením vytvára profil hlavy novorodenca. Začiatok a koniec? Jeho výrok: „Celý život sa meníme, máme inú podobu, štruktúru tváre, rúk, vlasov, ale večným portrétom zostane naša lebka.“ Lebka, ktorá je symbolom konca a keďže bol veriacim a uznával východokresťanský byzantský obrad – gréckokatolícky – vedel aj o symbolike „Adamovej lebky“, ktorú môžeme nájsť na starých grékokatolíckych a pravoslávnych krížoch, ale aj na ikonách. Význam Adamovej lebky je smrť následkom spáchaného hriechu, no na druhej strane aj symbolom nielen obety Ježiša Krista, ale aj cesta spásy, zmŕtvychvstania a večného života.

Michal Bycko, PhD., kurátor MMUAW

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2020