Pre pop-art ako inšpirácia v práci s deťmi

Umelecký smer pop-art bol ovplyvnený populárnou kultúrou a komerčným umením, inšpirujúci sa veľkomestskou kultúrou a jej vizuálnymi prejavmi ako napr. fotografia, film, reklama, masmédiá či komiks. K jedným z najznámejších predstaviteľov tohto smeru patrí americký výtvarník Andy Warhol, ktorého rodičia pochádzali z územia Slovenska. Tento umelec prišiel s myšlienkou zobrazenia obyčajného predmetu dennej spotreby, ktorý pozdvihol nad ostatné a dal mu hodnotu umeleckého diela. K prvým takýmto dielam patrili Campbelové polievky z roku 1962. Polievkové konzervy, Coca-Cola, kečup Tomato, pracie prášky Brillo si je možné zakúpiť v obyčajnom obchode či supermarkete, môžu ich jesť ľudia žijúci na ulici, cez pracujúcu triedu, filmové hviezdy až po prezidenta. Vo fabrikách tieto produkty vznikajú pasovou výrobou a tak ich účel je rovnaký – konzumný. A odrazu sa z nich stáva ďalší produkt umeleckého rozmeru.

Fľaše Coca-coly či portréty Marilyn Monroe patria k ďalším dielam, ktoré pozná celý svet a spája si ich práve s týmto umelcom. Avšak položme si otázku: Čo zobrazoval a kým bol Warhol pred polievkami?

Tu sa dostávame k obdobiu takzvanému pre pop-art, ktoré značí obdobie pred pop-artom.Warhola si v súčasnosti ľudia zväčša spájajú so sieťotlačami, ktoré boli charakteristické pre jeho pop-artovú éru. Avšak Andy na začiatku svojej kariéry začínal ako reklamný grafik, spolupracoval s niekoľkými módnymi časopismi (napr. Vogue, Seventeen, Glamour, atď.) a firmami (napr. Tiffany, Lord&Taylor, I. Miller). Navrhoval obaly pre LP – platne, obálky kníh, obaly kozmetických predmetov či reklamy do novín. Svojich budúcich zákazníkov oslovoval knihami, ktoré mu slúžili ako propagačný materiál. Používal ich aby zapôsobil na klientov a získal zákazku. Warhol v rokoch 1952–1960 vytvoril a publikoval 8 kníh takéhoto charakteru.Každá bola tlačená v náklade cca 100 kusov. Tieto knihy sa nazývajú „Love is Pink Cake, A Is an Alphabet, 25 Cats Name[d] Sam and One Blue Pussy, À la Recherchedu Shoe Perdu, In the Bottom of My Garden, A Gold Book, Wild Raspberries, Holy Cats by Andy Warhol´s Mother“. Jednu z týchto kníh, konkrétne ide o knihu „In the Bottom of My Garden“, môžeme vidieť i v stálej expozícií Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Umelec v nej zobrazil a prepojil motívy čerpajúce z fauny, flóry ale i anjelov, ktorý sa veselia a skrývajú v tajomných zákutiach záhrady. Spomínaná kniha sa skladá z 22 strán, a obsahuje 20 ilustrácii, z toho je 8 nekolorovaných a 12 čiastočne alebo úplne kolorovaných akvarelovými farbami. Obal je tvorený ilustráciou, na ktorej sú zobrazený dvaja anjelici a kvet. Ilustrácia je doplnená o názov knihy, ktorý je napísaný rukou Andyho mami Júlie Varholovej, rodenej Zavackej.

V tejto ére Warhol využíval grafickú techniku známu pod názvom blotted-line. Táto technika patrí k časovo náročnejším a tak začiatkom 60. rokov ju vymenil za techniku sieťotlače. Na scénu prichádzajú Campbelove polievky (1962) a tým sa končí éra pre pop-artu.

Jeho raná tvorba nie je vo svete až tak známa ako obrazy, na ktorých zobrazuje napr. Marilyn Monroe, Lenina, Car Crash (autonehody) či svoje známe Self-Portrait. Na základe Warholovej tvorby sa snažíme návštevníkom každého veku priblížiť tohto svetového umelca. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach poskytuje mnoho edukačných aktivít, inšpirovaných životom a dielom Andyho Warhola, jeho staršieho brata Paula a synovca Jamesa, ale aj inými umelcami, ktorých diela môžete vnímať v expozíciách múzea a počas aktuálnych výstav. Patria sem workshopy, krátke edukačné filmy o tvorbe Andyho Warhola, odborné lektorské výklady, komentované prehliadky, prednášky, tvorivé dielne a animácie.

V roku 2019 sa rozbehol malý muzeoedukologický projekt, v ktorom sme pripravili tvorivé dielne zamerané na Andyho ranú tvorbu, ktorú sa snažíme priblížiť hlavne deťom predškolského a mladšieho školského veku. Účastníci workshopov sa tak môžu dozvedieť na základe prednášok a tvorivých dielni o Warholovej pre pop-artovej ére: technikách, ktoré používal a témam, ktorým sa venoval.Snažíme sa ich podnietiť k vnímaniu lineárnej, farebnej či priestorovej kompozícií diel.Výtvarné dielne sú zamerané na poznanie a modifikáciu diel z Andyho ranej tvorby, pri ktorej deťom sprístupňujeme napr. techniku blotted-line, motívy Warholových ručne robených pečiatok alebo námety diel v súvislosti s jeho životom.

PaedDr. Veronika Turcmanovičová

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2019