Do zbierok MMUAW v Medzilaborciach pribudli aj obrazy, ktoré sú možno verejnosti menej známe, ale o to zaujímavejšie.

Andy Warhol bol v priebehu svojho tvorivého obdobia veľmi flexibilným umelcom, ktorý dokázal prostredníctvom jednej dominantnej grafickej techniky – sieťotlače – vytvárať množstvo edícií a farebných variácií na rôzne výtvarné témy. V rámci tradičných tém Warhol nevynechal ani tému zátišia a vytvoril portfólio Space Fruit a Committe 2000 jemu typickým, experimentálnym spôsobom.

V diele Space Fruit: Still Lifes (Cantaloupes II), 1979 ide viac ako o takzvanú “choreografickú” kompozíciu sa pri tejto téme zameral hlavne na využitie tieňov ako kompozičného prvku. Najskôr umiestnil jeden alebo viac kusov ovocia na biely papier na zem tak, aby pod istým uhlom vrhali svoj tieň a potom ich fotografoval. Aby vytvoril konečnú podobu zdrojovej snímky, dotváral ju prostredníctvom kresieb a koláži. Každá farba z tohto obrazu predstavuje inú sieťotlačovú vrstvu.

Dielo COMMITTEE 2000, 1982 je na trhu dosť vzácne sa objavujúce výtvarné dielo Andyho Warhola /1928 – 1987/ zo série, ktoré vytvoril na základe objednávok firiem, spoločností alebo privátnych osôb. Konkrétne dielo je zadané od výboru Committe 2000, Mníchov, Nemecko. Asistentom tlače bol Warholov významný asistent a grafik – tlačiar Rupert Jasen Smith. Autorovi sa za pomoci výrazových prostriedkov podarilo vytvoriť zátišie, ktorého kompozíciu tvoria sklenené predmety a tým, že v celej kompozícii použil až Matissovsky jemnú linku, ktorá dodala celému dielu vizuálny dojem krehkosti, symboliky, z časti minimalistickým princípom zobrazovania.

Michal Bycko, PhD., kurátor MMUAW

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2020