„VŠETKO SA OPAKUJE… “ /A. W./

Opakovanie toho istého motívu nie je charakteristické pre samotný pop-art, ale iba pre dielo a filozofiu Andyho Warhola. „Deportovanie“ priestorového vizuálu obchodných centier, výkladov s chronicky známymi obrazmi predmetov, jednotlivými tovarmi aranžovaného rovnako vo výkladnej skrini ako aj v interiéri obchodu, ktorý ho fascinoval podobne ako zoradenie postáv a portrétov svätcov na byzantských ikonostasoch, ktoré vnímal už od detstva na obrázkoch modlitebných kníh svojej matky. „Všetko sa opakuje, ale nič nie je rovnaké ani v rovnakom čase“, odpovedal na otázku prečo maľuje tie isté motívy viackrát a prezentuje ich v sériách-portfóliách iba vo farebnej odlišnosti. V niektorých zdrojoch a výpovediach príbuzných sa spomína, že po presťahovaní sa Júlie Warholovej z Pittsburghu do New Yorku, do domu Andyho Warhola, ktorý mal malé nádvorie so zeleňou, Júlia Warholová údajne pri pohľade na toto nádvorie a kvety, ktoré tam rástli, povedala: „Andy, to by bolo krásne, keby si mal toľko synov a každý by sa volal Andy, Andy, Andy. Každý by bol Andy Warhol a zároveň iný.“ Berúc do úvahy tieto výroky a výpovede v kontexte so spôsobom prezentácie svojich diel, portfólií, spôsobom inštalácie, ktoré doposiaľ nik z umelcov v takej podobe nerealizoval, logicky nám napadá spojitosť vplyvu východokresťanskej byzantskej kultúry (kompozícia architektonickej inštalácie ikonostasu ako objektu) a obsahu slov, ktoré povedala matka umelca v súvislosti s jeho deťmi a ich menami. V roku 1970 Andy pristupuje k rozsiahlemu zobrazovaniu portfólií s tematikou kvetov. Sú rôzne zdroje, ktoré aj rozdielne prezentujú, že tieto kvety boli prevzaté z reklamného časopisu pre firmu, ktorá vyrábala fotoaparáty Kodak. Iné zdroje uvádzajú, že ide o kvety maku, kvety ibišteka nafotené polaroidom, nafotené Warholom na neznámom mieste. Portfólio Flowers, 1970 (F/SCH: II.64–73), rozmer: 91,4 × 91,4 cm, pozostáva z desiatich obrazov toho istého motívu v rôznej farebnej kompozícii. Ako bolo u Andyho Warhola zvykom, jednotlivé grafické listy (obrazy) urobil v náklade 250 ks, signované a číslované sú na rube aj s pečiatkou a dátumom vzniku. K tomu bolo urobených 26 kusov autorských tlačí, značených AP, signovaných písmenami A až Z tužkou na rube. Vydavateľom toho vzácneho portfólia bola Factory Edition New York. „Warhol kolážovite vytvoril nádhernú farebnú kolekciu kvetov, ktoré sú vytvorené dvoma technikami – litografiou (podklad, fragment záberu na trávu) a sieťotlačou vytváral kompozície kvetov, ktoré v portfóliu poskladal vedľa seba tak, aby vytvárali farebne harmonický celok.“ Zaujímavý je fakt, že iba na dvoch z obrazov Warhol akoby sieťotlačou zdvojil motív vopred vytlačený novým farebným posunom, čím vytvoril vizuálny dojem akoby tých kvetov bolo viac. Neskôr sa k tematike kvetov vracia vo svojej tvorbe viackrát, v skúšobných tlačiach (TP) alebo v čiernobielom prevedení fragmentu kvetu v edícii Personal Projects, značených ako F/SCH: IIIA.14, Flowers CA., 1978. Je to grafický list o rozmere 114,3 × 88,9 cm. Tu už katalóg grafík Andyho Warhola uvádza, že to bolo vytvorené na základe fotografie kvetov Patricie Caulfield publikovanej v Modern Photography ešte v júni 1964. K tvorbe už ale iných kvetov sa Warhol vracia aj v rokoch 80-tych v sérii Flower for Tacoma Dome, 1982, alebo aj Daisy CA., 1982. Dá sa povedať, že kvety boli vďačným motívom po celý jeho tvorivý život. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach z bohatej série grafických listov a tlačí na plátno s motívmi kvetov má vo svojej expozícii portfólio KIKU z roku 1983 a kompletné portfólio Flowers (Black and White), F/SCH: II.100–109, z roku 1974.

Michal Bycko, PhD., kurátor MMUAW

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2020