31. výročie založenia MMUAW

1.9.1991 vzniklo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Je prvým múzeom na svete a stále jediným v Európe venované jednej z najvýznamnejších osobností umeleckého prúdu pop-art. Andy Warhol ovplyvnil nielen umelecký svet i jeho vnímanie. Dlhoročné pôsobenie múzea sa spája s 31-ročnou históriou a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Po celú dobu svojej existencie verejnosti približuje život a tvorbu Andyho Warhola. Vo svojich expozíciách prezentuje aj diela mnohých ďalších umelcov 20. a 21. storočia (Billy Name, Ultra Violet, Keith Haring, Banksy, Bambi…), ktorí svojou tvorbou korešpondujú s dielom a filozofiou Andyho Warhola. Odbornou činnosťou sa stará o naše kultúrne dedičstvo a snaží sa ho uchovať pre budúce generácie.

PaedDr. Veronika Turcmanovičová

vyrocie MMUAW-page0001_20220815145557123