Ladies’ Alphabet

Po ukončení štúdia na Carnegie Institute of Technology v roku 1949 odišiel Andy Warhol z Pennsylvánie (Pittsburgh) do New Yorku. Túžil sa stať známym komerčným ilustrátorom, ale po príchode do New Yorku si rýchlo uvedomil, že fotografia a nastupujúca technika vyradila z podnikania mnohých komerčných ilustrátorov. Warhol sa tejto skutočnosti snažil prispôsobiť zakomponovaním fotografie do svojej tvorby, neostať v úzadí a využiť jej potenciál. V 50. rokoch začal nielen preberať fotografie z médií, ale v rovnakom období i sám sa venoval fotografovaniu, ktoré ho sprevádzalo celý život. Vďaka tejto spoločenskej, umeleckej a technickej disciplíne vzniklo mnoho trvalých obrazových záznamov. Nie nadarmo sa vraví, že Warholovou vernou a stálou priateľkou bol práve fotoaparát, ktorý so sebou nosil takmer všade. Následne fotografie používal a pretváral do svojho vlastného umeleckého konceptu – obkresľoval ich, pričom na ich dotvorenie použil rôzne výtvarné techniky. Dokonca vyvinul vlastnú techniku tzv. „blotted line“, pri ktorej pracoval s rôznymi obrazovými zdrojmi slúžiacimi ako predloha a experimentovaním – pomocou redukcie a výberu línií – vyobrazil tušom a redisovým perom zobrazený objekt, napr. topánky. Záujem o fotografiu podnietilo aj jeho priateľstvo s Ottom Fennom. Zoznámili sa v roku 1951 a Warhol sa stal pravidelným návštevníkom jeho fotografického štúdia. Počas 50. rokov spolupracovali na množstve kreatívnych projektov a Fennove fotografie (najmä mužov) sa stali základom mnohých Warholových raných kresieb.

V rokoch 1952 – 1960 Warhol publikoval sedem kníh, ktorých súčasťou boli ilustrácie vytvorené technikou blotted line: „Love is Pink Cake“ (1952), „A Is an Alphabet“ (1953), „25 Cats Name[d] Sam and One Blue Pussy“ (1954), „À la Recherche du Shoe Perdu“ (1955), „In the Bottom of My Garden“ (1956), „A Gold Book“ (1957), „Wild Raspberries“ (1959) a osmou v poradí bola „Holy Cats by Andy Warhol´s Mother“ (1960) obsahujúca kresby mačiek, anjelov a rôznych motívov nakreslených matkou Andyho Warhola, Júliou Warholovou. Pri prvej knihe s názvom „Love is A Pink Cake“ boli Warholove kresby obohatené o prózu napísanú jeho dlhoročným spolupracovníkom – Ralph Thomas „Corkie“ Ward. Ilustrácie v mnohých jeho autorských knihách, ktoré publikoval v tomto období, pochádzali z dvoch základných zdrojov: antikvariáty a zbierky obrázkov verejnej knižnice v New Yorku, ale vychádzal aj z pop-kultúry využívajúc časopisy o súčasnom živote, fotografie filmových hviezd a pod.

Existuje aj zbierka kresieb podobná ilustráciám z Warholových kníh, avšak patrí k nepublikovanej a nedokončenej knihe „Ladies’ Alphabet“ (1953). V prípade tohto projektu sú námety založené na spomínaných fotografiách filmových hviezd a ikonách pop-kultúry, ale aj na fotografiách vytvorených spolu s Ottom Fennom. V tomto období vznikli viaceré Warholove osobné projekty, avšak ostali nedokončené a preto nedošlo k ich vydaniu. Medzi takéto projekty patrí aj „Ladies’ Alphabet“. Ilustrácie pravdepodobne vznikli v tom istom období ako „A is An Alphabet“. Podobne ako „Love is A Pink Cake“ aj „Ladies’ Alphabet“ obsahuje Warholove kresby v spojení s Wardovou prózou, čím spoločne vytvárajú akúsi vizuálnu poéziu. Ralph Wardo vytvoril rýmy o ženských módnych doplnkoch a prepojil ich s Warholovými dômyselnými kresbami žien. V „Ladies’ Alphabet“ vyobrazuje modelky z obrázkov z rôznych časopisov v podobe portrétov, polofigúr či figúr. Sú akousi prezentáciou ženskosti, pričom väčšiu pozornosť pri zobrazení venuje očiam a ústam. Línie pôsobia odvážne, energicky ako rázne ženy, ktoré sú objektom jeho ilustrácií. V divákovi táto kresba síce môže vyvolávať pocit, že bola vytvorená rýchlo a bez veľkej pozornosti nad detailmi, ale je to zámer, ktorý Warhol dosiahol práve používaním tejto svojej špecifickej techniky. V tomto prípade štýl samotnej kresby svedčí o vzniku ilustrácií, odvodených z obrysov fotografických objektov. Ak sa pozrieme na ilustráciu pri vyobrazení písmena M, môžete si všimnúť, že Andy Warhol prepašoval do tohto projektu i tému Drag Queens. S týmto námetom sa stretávame i v jeho neskorších prácach, ako je napr. portfólio „Ladies and Gentlemen“, ktoré tvoria portréty mužov prezlečených za ženy s parochňami, nalakovanými nechtami, umelými mihalnicami a výrazným rúžom na perách. Pri vyobrazení písmena M je ilustrácia doplnená o Wardov text: „M was her mustache removed in our salon“, čo v preklade znamená: „M boli jej fúzy odstránené v našom salóne“. Pánsky strih vlasov uhladených dozadu a náznak fúzov vzbudzuje pocit, keď nevnímame pred sebou ženu, ale muža, ktorý sa za ňu vydáva. Pri ďalšej Warholovej ilustrácii z toho istého obdobia, kedy vznikal projekt „Ladies’ Alphabet“, sa stretávame s vyobrazením Otta Fenna. Táto ilustrácia nie je súčasťou spomínaného projektu, avšak ak si tieto dve ilustrácie porovnáme, vidíme identickú osobu s totožnými črtami tváre, strihom vlasov, oblečením, dokonca vyobrazenú v rovnakej póze, len z iného uhla pohľadu a s väčšou detailnosťou kresby. Na základe tohto obrazového dôkazu môžeme konštatovať, že Warhol skutočne zobrazil muža ako Drag Queens už v tomto ranom období a použil ho ako motív do projektu „Ladies’ Alphabet“. Kresby tohto projektu boli zámerne koncipované, aby pôsobili na prvý pohľad rozmarne, ale aj aby poukázali na pocity opustenosti avšak aj príťažlivosti zobrazených osôb. Faktom ostáva, že tak ako sa Warhol pokúsil zrušiť rozdiel medzi fotoaparátom a obrazom, tak sa snažil zrušiť aj rozdiel medzi „mužom a ženou“. Vyobrazoval a pohrával sa s touto skutočnosťou, či už vo svojej tvorbe, ale aj na samotných fotografiách, kde pózuje on sám ako Drag Queens s extravagantnými parochňami a výrazným make-upom na tvári.

Motívy vo Warholovej tvorbe vytvárajú jeden veľký premyslený koncept. Nič nie je náhodné, a ako sa sám umelec vyjadril: „If you want to know about Andy Warhol, just look at the surface of my paintings and films and me, and there I am. There's nothing behind it.“ (v preklade: „Ak chcete spoznať Andyho Warhola, pozrite sa na povrch mojich obrazov, filmov a mňa, som tam. Nič za tým už nie je.“).

Warholova umelecká kariéra nezačala jeho najznámejšími pop-artovými dielami (napr. Campbell´s Soup Cans, Marilyn Monroe a pod.), ale ranými prácami vzniknutými v 50. rokoch. Pri poznávaní celej tvorby umelca, jeho života, ľudí, ktorí ho ovplyvňovali, prostredia, v ktorom žil a tvoril, môžeme si vytvoriť celistvejší pohľad na Warholove diela a pozerať sa na nich ako na celok.

PaedDr. Veronika Turcmanovičová

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2022

Použité zdroje:

  • BILDER, M., 2020. Wien | mumok: Andy Warhol.[online]. [cit. 2022–06–07]. Dostupné z: https://artinwords.de/…andy-warhol/
  • CHRISTIE'S, 2018. 6 Dec – 12 Dec 2018 | Online Auction 15882 First Open Online: Post-War and Contemporary Art. [online]. [cit. 2022–06–08]. Dostupné z: https://onlineonly.christies.com/…87-132/65828
  • LONG SHARP GALLERY. 2020. Andy Warhol – Female Portrait. [online]. [cit. 2022–06–07]. Dostupné z: https://www.longsharpgallery.com/…it-addl-info
  • MUNZ, S., 2021. Andy Warhol Wien Ausstellung, Exhibits. [online]. [cit. 2022–06–08]. Dostupné z: https://travelcontinent.at/…ng-im-mumok/
  • SCHLEIF, N., 2018. Drag & Draw: Andy Warhol, the Unknown Fifties. Munich: Hirmer, ISBN 978–37–7742–977–9.
  • TURCMANOVIČOVÁ, V., 2019. Raná tvorba Andyho Warhola v procese muzeoedukológie s deťmi predškolského a mladšieho školského veku (Rigorózna práca), Prešov: Prešovská univerzita v Prešove
  • WRBICAN, M., 2017. Adman: Warhol before pop. Sydney: Art Gallery of New South Wales, ISBN: 9781741741308.

Video s jednotlivými ilustráciami z projektu „Ladies’ Alphabet“ je dostupné na: https://www.youtube.com/watch?…