V týchto dňoch si pripomíname 130 rokov od narodenia a 50 rokov od úmrtia ženy, ktorá bola celý život oporou svojmu synovi.

Júlia Justína Varcholová (Julia Warhola), rod. Zavacká „Zavaczki“

  • *17. 11. 1892, Miková, Rakúsko-Uhorsko
  • †28. 11. 1972, Pittsburgh, Pennsylvánia, USA

Júlia Varcholová/Julia Warhola zohrala dôležitú úlohu v živote svojho najmladšieho dieťaťa, ktoré zahŕňala láskou, pozornosťou. Andy trpel od narodenia rôznymi chorobami, celé dni trávil v posteli s časopismi a komiksami. Maľoval, vyfarboval, vystrihoval obrázky, počúval matkine dramatické výpovede o starej vlasti (o Kraju – termín, ktorý Rusíni používali v súvislosti s vlasťou, odkiaľ odišli), o hrôze vojny, hlade a smrti, ktorá ich tam stretávala dennodenne. Z rozprávania starších bratov je známe, že matka veľmi rada spievala, kreslila (napr. mačky, anjeli), neustále sa venovala ručným prácam, šila záclony, plietla, vyšívala, bola nadmieru tvorivou osobnosťou.

V roku 1951 sa presťahovala do New Yorku, aby sa starala o Andyho domácnosť a svojsky bola zapojená do tvorby svojho syna.Jej dekoratívny rukopis sprevádzali Andyho ilustrácie z 50. rokov,známe sú aj Júliine ilustrácie v Andyho knihách o mačkách. Dokonca sa stala ústrednou postavou synovho experimentálneho filmu Mrs. Warhol (1966). Andy s mamou hovoril po rusínsky, čo potvrdila aj pani Eva Bezeková, najmladšia sestra Júlie, ktorá ich navštívila v New Yorku (1967). John Warhola raz odpovedal na otázku, ako matka vnímala Andyho slávu a úspechy: „Bola taká istá ako Andy, veľmi skromná. Umenie brala ako každé iné zamestnanie.“

Julia Warhola je pochovaná spolu s manželom na cintoríne sv. Jána Krstiteľa v Bethel Park,južné predmestie Pittsburghu, štát Pennsylvania, USA.V blízkosti sa nachádza aj Andyho hrob.

*Podľa textov Michala Bycka, PhD., kurátora MMUAW, spracovala Mgr. Carmen Cilipová, asistent kurátor a vedúca OÚ MMUAW

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2022