Muzeoedukológia

Popoludnie so žiakmi z Náměšti nad Oslavou

Popoludnie so žiakmi z Náměšti nad Oslavou

Muzeoedukologické aktivity počas popoludnia 4. 5. 2017 v MMUAW pre žiakov základných škôl z mesta Náměšť nad Oslavou, Česká republika, a z Medzilaboriec.

Viac

QR kódy a NFC čipy v múzeu

QR kódy a NFC čipy v múzeu

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach dňa 20. 04. 2017 oficiálne spustilo využívanie mobilnej služby pre turizmus formou QR kódov a NFC čipov – modernej technológie, pomocou ktorej sa spájajú miesta a objekty s webom – viacjazyčne, s podporou všetkých typov multimédií, vďaka čomu používatelia dostávajú vždy nové informácie v aktuálnom čase v správnom jazyku.

Viac

Prednáška historikov umenia PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc., a PhDr. PaedDr. Viktora Jasaňa pre študentov Gymnázia v Medzilaborciach

Prednáška historikov umenia PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc., a PhDr. PaedDr. Viktora Jasaňa pre študentov Gymnázia v Medzilaborciach

Pán Bachratý, ako jeden z kurátorov výstavy diel Matta Lamba, prednášal vo výstavnej sieni MMUAW v Medzilaborciach nielen o živote a tvorbe tohto amerického umelca, ale aj o umení v Amerike a Európe, ich vzájomnom prepojení a vplyve.

Viac

Alexander Mihalič v cykle "Návraty"

Alexander Mihalič v cykle "Návraty"

9. novembra 2016 sa v cykle „Návraty“ uskutočil workshop hudobného skladateľa z Francúzska pôvodom z Medzilaboriec Alexandra Mihaliča v ArtClube MMUAW so žiakmi medzilaboreckých škôl.

Viac

Stretnutie v múzeu

Stretnutie v múzeu

V rámci príprav na oslavu 25. výročia založenia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pripravujeme pre návštevníkov rôzne podujatia. Takýmto bolo aj stretnutie a beseda s hlavným kurátorom a jedným zo zakladateľov múzea Michalom Byckom, PhD.

Viac