Muzeoedukológia

Stretnutie v múzeu

Stretnutie v múzeu

V rámci príprav na oslavu 25. výročia založenia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pripravujeme pre návštevníkov rôzne podujatia. Takýmto bolo aj stretnutie a beseda s hlavným kurátorom a jedným zo zakladateľov múzea Michalom Byckom, PhD.

Viac