Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach dňa 20. 04. 2017 oficiálne spustilo využívanie mobilnej služby pre turizmus formou QR kódov a NFC čipov – modernej technológie, pomocou ktorej sa spájajú miesta a objekty s webom – viacjazyčne, s podporou všetkých typov multimédií, vďaka čomu používatelia dostávajú vždy nové informácie v aktuálnom čase v správnom jazyku.

V expozícii múzea sú QR kódy a NFC čipy využité ako sprievodca, dopĺňajú informácie k jednotlivým exponátom a podporujú dramatizáciu zážitku z prehliadky múzea. Na vstupenkách sú aplikované ako informátor o aktuálnom dianí v inštitúcii. Toto inovatívne riešenie je priamo a jednoducho dostupné každému. Umožňuje používateľom rýchlo získať dostatočné informácie v jazyku, v akom majú nastavené svoje mobilné zariadenie, a je jedno v akejkoľvek zemepisnej polohe sa v reálnom čase nachádzajú.

V priestoroch múzea predstavil tento model, ktorý sa využíva v západnej Európe a Číne, zástupca rakúskej firmy, ktorá túto službu zabezpečuje aj pre Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Mgr. Ľudmila Štecová, riaditeľka MMUAW