V rámci príprav na oslavu 25. výročia založenia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pripravujeme pre návštevníkov rôzne podujatia. Takýmto bolo aj stretnutie a beseda s hlavným kurátorom a jedným zo zakladateľov múzea Michalom Byckom, PhD. Žiaci 6. ročníka ZŠ Komenského v Medzilaborciach s pani učiteľkou Mgr. Annou Hučkovou sa zaujímali o jeho život, prácu, ale aj životnú záľubu – hudbu a hru na gitare. Potom si pozreli výstavu diel umelkyne Ultra Violet, ktorá patrila do okruhu ľudí, s ktorými sa Andy Warhol stretával počas svojho života v New Yorku, a ktorá na pozvanie Michala Bycka navštívila naše múzeum v roku 1992.