Pán Bachratý, ako jeden z kurátorov výstavy diel Matta Lamba, prednášal vo výstavnej sieni MMUAW v Medzilaborciach nielen o živote a tvorbe tohto amerického umelca, ale aj o umení v Amerike a Európe, ich vzájomnom prepojení a vplyve. K pánovi Bachratému sa so svojou prednáškou pripojil ďalší z kurátorov výstavy pán Jasaň. Obaja prednášajúci študentom vysvetľovali ako sa pozerať na jednotlivé Lambove obrazy a ako ich chápať.

Text a foto: archív MMUAW