Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach realizuje výstavu „Andy Warhol…“ v GALERIJA-MUZEJ LENDAVA (Slovinsko) v termíne 21. 4. – 30. 7. 2023. Autori koncepcie výstavy a kurátori sú Michal Bycko, PhD. a Mgr. Martin Cubjak.

Andy Warhol: „Vždy som bol ten istý Andy Warhol a zároveň aj Andrej Warhola.“

Nemyslím si, že prezentovať život a dielo Andyho Warhola je ľahké. Vo svete premnožené názory, konšpirácie, konštatovania… boli, sú a určite ešte budú iba hypotetické. Rovnako, či ide o dielo, filozofiu i samotný život umelca. Z osobného poznania si dovolím tvrdiť, že Andy Warhol:

  • nikdy nestratil „punc“ prostého slovanského človeka,
  • jeho umelecký i súkromný život bol úzko spätý s vierovyznaním a východokresťanskou byzantskou kultúrou,
  • ako prvý jazyk ovládal rusínsky dialekt (materinský jazyk), pretože jeho matka sa po anglicky do smrti nenaučila,
  • je rozporuplné, či bol homosexuál, aj keď sa to v posledných rokoch často spomína;

    podľa Ultra Violet, brata Johna i Paulovej rodiny bol asexuál,

  • vypočítavo reagoval na aktuálne skutočnosti doby, v ktorej žil, a bravúrne „predkladal“

    percipientovi bežnú realitu už ako umelecký obraz,

  • série Campbell's Soup, konzerv, ktorými boli zaplnené obchody a ktoré percipient videl každý deň, povýšil na závesný obraz, a tým sa stal jedným z trojice revolucionárov meniacich pohľad na umenie ako také (Picasso, Duchamp, Warhol).

Tento textový priestor mi nedáva možnosť argumentovať množstvom faktov, ktoré jasne deklarujú, že Andy Warhol bol v podstate Andrej Varchola, človek, ktorý si svoj život musel „rozpoltiť tak“, aby vyhovoval mašinérii art biznisu, ale na druhej strane musel zostať tým Andrejom Varcholom, ktorý v prítomnosti svojej chorej matky Júlie v interiéri bytu (plného starožitností, sakrálnych predmetov…), kde spolu žili, našiel svet svojej skutočnej autenticity. Svet obyčajného človeka, oddaného kresťana, utekajúceho od „šialenstva“ sveta veľkomesta, pochybných večierkov, tlaku biznismenov, mašinérie, ktorá umelca považovala iba za „produkt“ vyrábajúci produkt dobre sa predávajúci na výstavách, aukciách i súkromným zberateľom…

Túto výstavu sme sa snažili koncipovať ako vizuálny „abstrakt“ a zároveň aj „resumé“ o človeku, ktorého najviac vystihol Robert Rauschenberg: „Nie každý Warhol je dobrý Warhol, no zlý neexistuje.“ Jeho slová by sa dali použiť ako epitaf.

PaedDr. Michal Bycko, PhD., kurátor MMUAW