V rámci spolupráce so Slovenskou ambasádou vo Viedni a mestom Viedeň sme boli pozvaní na podujatie pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenskej republiky – na StreetFest. Ten sa konal na Karlsplatz v centre hlavného mesta Rakúska. Naše múzeum sa zapojilo do programu s workshopom „Namaľuj si Warhola“. Podujatie prilákalo množstvo záujemcov, ktorí sa s nadšením zapojili do našich aktivít.