ZVODY

  • termín výstavy: 22. 9. – 20. 11. 2022
  • autorka výstavy: Iveta Lackovičová
  • kurátorka výstavy: Carmen Cilipová

Ak si vyhľadáte pojem „voda“, vynorí sa pred vami množstvo praktických informácií od jej zloženia, vlastností, druhov až po jej výskyt či využitie. Áno, to všetko vieme, že je zdrojom života na Zemi, aj že tvorí 70% ľudského tela, aj že je priamo životným prostredím. Áno, to všetko vieme. Len niekedy zabúdame, že má aj iný rozmer. Umelecký. Voda a veci s ňou spojené sú od nepamäti inšpiráciou pre vznik mnohých diel – cez hudbu, literatúru po maliarstvo či fotografiu. Neprestajne svojou mnohotvárnosťou a silou inšpiruje znova a znova.

I v prípade výstavy ZVODY je hlavnou inšpiráciou voda. Autorka fotografií sa pohráva s jej tajomstvom, slobodou i silou. Vnáša do nej prvky očakávané i prekvapujúce, využíva však krásu hladiny, ktorá dokáže prerozprávať príbeh zachytený v okamihu. Nie je podstatné, či fotografia hýri farbami alebo je monochrónna. Zachytáva niečo, čo vychádza z vody. A niekedy to môžu byť aj zvody… Iveta Lackovičová, autorka fotografií, nechce o sebe veľa prezradiť. Zo súkromia neodhaľuje nič, ale z jej hier s vodou môžeme tušiť, že je nadšená a zároveň ohromená živlom, v ktorom nachádza inšpiráciu pre svoje obrazy. Silu a krásu vody podčiarkuje aj spôsobom realizácie diel – fotografia je priamo umiestňovaná na sklo. Výstava ZVODY komorným spôsobom mapuje jej tvorbu. Zachytáva hlavné okruhy jej záujmu, v ktorých dominuje ženské telo a voda. Necháva na nás, aby sme sa ďalej hrali s jej dielom, s pocitmi, ktoré v nás vyvoláva, s dejom, ktorý naznačuje… Zvádza nás do nielen vodných hlbín, ale aj do hlbín našej fantázie.