TLAČOVÁ SPRÁVA K VÝSTAVE

NÁZOV: „ZNÁMY I NEZNÁMY ANDY WARHOL – ČLOVEK ODNIKADIAĽ“

KURÁTORI: Mgr. Carmen Cilipová, Michal Bycko, PhD.

USPORIADATEĽ: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
Oravská galéria v Dolnom Kubíne

MIESTO KONANIA: Veľká výstavná sieň Oravskej galérie v Dolnom Kubíne

TERMÍN PODUJATIA: 7. september – 19. november 2017

Koncepcia spočíva vo vizualizácii myšlienky a témy o pôvode Andyho Warhola a jeho umeleckého vývoja. Výstavu budú tvoriť tri podtémy. Prvou je téma o pôvode Andyho rodičov Júlie a Andreja Varcholovcov, ktorí pochádzali z dedinky Miková neďaleko Medzilaboriec. Artefakty súvisiace s matkou Andyho Warhola Júliou a Andyho súkromným životom, fotografie mikovského cintorína od Ruda Prekopa, atmosféru dotvára krátke video zo súčasnej podoby Mikovej. Pre Pop-Artové /rané/ obdobie tvorby Andyho Warhola, bude prezentované kolorovaným portfóliom „In The Bottom Of My Garden“, ktoré tvorí jedno z dôležitých období, kde je najciteľnejší vplyv výtvarného prejavu matky umelca, doplnené o diela so sakrálnou tematikou. Na túto expozíciu bude nadväzovať ďalšia: „V Andyho FACTORY“, ktorá bude prezentovať autentické fotografie Billyho Namea a videodokument zo „Silver Factory“. Tretím veľkým tematickým okruhom bude prezentácia portrétov významných osobností umenia, kultúry, histórie, politiky i športu.