#ZAOSTRI – Podporujeme umenie Outdoorový výstavný projekt #ZAOSTRI vznikol ako súčasť „anti-covid“ kampane pod názvom Podporujeme umenie, za ktorým stojí predovšetkým iniciatíva dvojice kurátorov, Richarda Kittu a Martina Cubjaka. Prezentačný formát spoločnosti Bigmedia bol rozšírený o spoluprácu s partnermi K13 – Košické kultúrne centrá, MMUAW v Medzilaborciach a MAO / Media Art Office. Výstava napokon predstavuje autorské invarianty 10 ikonických diel zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Výstavný projekt, ktorý je realizovaný v termíne máj – jún 2020 prebieha paralelne v desiatkach slovenských miest na ploche 150 citylightov. .= Autormi diel sú známe osobnosti svetového umenia: Andy Warhol, Poppy, Banksy a vybraní umelci z jedinečného portfólia Pax Britannica: A Hellish Peace. Lakonické hashtagy (#ZAOSTRI, #ZACHYBYSAPLATI #OSTANHLADNY a pod.) umiestnené v rámci layoutu sú na jednej strane vtipným aktualizovaným komentárom k jednotlivým dielam a (de)šifrujú ich význam, na strane druhej sú výstižným symbolom doby či ležérnym produktom sociálnych sietí. Zároveň sú vedomým povrchným príspevkom z pohľadu mainstreamizácie kultúry a celkovej percepcie súčasného umenia. V kurátorskom výbere má divák možnosť vidieť reprodukcie diel Andyho Warhola, a to vo forme „doslovnej“ reklamy, s ktorou autor pracoval koncepčne a veľmi úspešne už od svojich tvorivých počiatkov. Notoricky známe diela ako Red Lenin, Marilyn Monroe, Banana či Campbell's Soup Cans sú významovo posunuté autorským zakomponovaním do vizuálnych šablón (template) súčasnej reklamnej grafiky. Diváka atakujú v dnešných tradičných konzumných zónach, akými sú nákupné centrá, ale i ďalšie exponované miesta (od centier peších zón až po diaľničné výjazdy), ktoré morfujú dnešné urbánne prostredie. Umenie ako „predať umenie“ je výsostnou témou Warhola, v prípade výstavného projektu však nadobúda výrazne ironický a lokálny politický podtext. Postavu Banksyho netreba kultúrnej verejnosti extra predstavovať. Jeho účasť v rámci tohto výstavného projektu je zjavne kontroverzná a „komplikovaná“. Samozrejme, ide o cielený zámer. Diela Banksyho vznikali pôvodne v uliciach veľkomiest, kde pútali pozornosť okoloidúcich a každý z jeho počinov bol prísne sledovaný. Banksy sa stal postupne korisťou kurátorov a zberateľov, je bezpochyby prominentnou osobnosťou svetovej umeleckej scény. Projektom #ZAOSTRI je jeho dielo takpovediac subverzívne umiestnené späť do verejného priestoru ulice, hoci rovnako promotívne ako v prípade Warhola. Jeho diela ako napr. Watchtower, sú často satirické, nesú politické, ale najmä etické posolstvo. Pouličné umenie Banksyho je nezameniteľné, autor kombinuje svoj čierny humor so šablónovou technikou (stencil). V prípade outdoorového projektu sa stáva redefinovaným simulakrom. Práce Banksyho doplňujú vybrané grafiky autorov z exkluzívneho portfólia Pax Britannica: A Hellish Peace. Streetartová elita je dnes súčasťou art fairov, art biznisu a galerijných inštitúcií. Kurátorský výber sleduje témy akými sú aktuálna vojnová a sociálna problematika, pričom preferuje diela, ktoré demonštrujú aj ďalšie globálne či naliehavé civilizačné otázky. A diela umelkyne Poppy s nimi jednoznačne korelujú. Poppy je streetartová umelkyňa. Tento jej pseudonym, ktorý v preklade asociuje makový kvet, symbolizuje voľnosť, pokoru, slobodu a mier. Tieto hodnotové aspekty sú kardinálnou témou jej streetartovej tvorby. V roku 2013 vystavovala Poppy v MMUAW v Medzilaborciach a v roku 2014 sa ocitla na spoločnej výstave v bratislavskej Cvernovke. Na citylightoch je možné zhliadnuť jej dve výnimočné práce – Never take a LSD in the Eden (Mr. Darwin) a Freedom is the core of human dignity. .= Akcia aka outdoorový projekt #ZAOSTRI sleduje nielen všeobecnú propagáciu umenia vo verejnom priestore, ale nabáda aj k prepájaniu galerijnej praxe a bezprostrednej interakcie resp. kultúrneho aktivizmu. Tento proces je stále živý a aktuálny, súvisí s komplexným pohľadom na pozíciu či spoločenskú rolu umenia. V tomto zmysle je možné dnes sledovať množstvo originálnych a exemplárnych aktivít. Za všetky spomeňme výnimočný medzinárodný Art Moves Festival v poľskom meste Toruň, ktorý ponúka priestor participujúcim umelcom v rámci citylightov a reklamných bilboardov. Pouličnému divákovi zároveň poskytuje tiež zážitok v podobe audiovizuálnych diel „parazitujúcich“ na digitálnych LED obrazovkách. Iným príkladom sú diela novozelandskej umelkyne Romy Anderson pracujúcej s ekologickou tematikou, ktorá však fenomén citylightov a plôch prenáša reverzne do galerijného prostredia. Výstavný projekt vo verejnom priestore je zároveň pokračovaním aktivít „MMUAW 2.0“, ktoré súvisia s revitalizáciou expozície Múzea moderného umenia v Medzilaborciach. Ide o ďalší výstavný koncept, ktorý upozorňuje na univerzálny a globálny sociokultúrny presah umelcov – s „neutajenou“ (Andy Warhol) alebo „utajenou“ identitou (Banksy).

  • Trvanie výstavy: 18. 5. – 30. 6. 2020
  • Kurátori: Martin Cubjak & Richard Kitta
  • Dizajn a grafika výstavy: Richard Kitta