Workshop a výstava ,,Camouflage“

Výstava Ateliéru nových médií a Fotografie FU TU v Košiciach sa realizovala v úzkej spolupráci s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Výstave predchádzal workshop, ktorý umožnil študentom reagovať na lokálne urbánne a sociálne prostredie, ale aj na odkaz a dielo Andyho Warhola. Tematicky workshop študentov bol zameraný na orientáciu v problematike mediálneho umenia a súčasnej fotografie.

„Externý workshop – CAMOUFLAGE“ vyústil do výstavnej intervencie vzniknutých diel študentov.

  • Garant: Michal Murin
  • Lektori: Martin Kudla, Richard Kitta, Martin Kolčák, Boris Vaitovič, Lenka Jakubčáková, Erik Sikora, Samuel Velebný.
  • Kurátori: Martin Kudla, Richard Kitta

Vernisáž: 29. 04. 2022 o 18:00 hod. v priestoroch MMUAW