Walasse Ting (1929 –2010)

  • čínsko-americký výtvarný umelec a básnik

„Chcem urobiť toľko vecí, že nemám čas zomrieť…"

Narodil sa v Šanghaji (Čína). V roku 1953 prišiel do Paríža, kde sa stretáva s umelcami ako Pierr Alechinsky, Asger Jorn, Karl Appel. O desať rokov odišiel do New Yorku, kde sa zoznámil s Tomom Wesselmannom či Claesom Oldenburgom. Neskôr sa spriatelil s umelcami skupiny Cobra zameranými na expresionizmus. Ting počas svojho života zažil biedu, čo sa odrazilo aj v jeho tvorbe, ktorá nesie nielen známky abstraktného expresionizmu ale aj pop-artu. A hoci je pre neho charakteristickou surová, pouličná poézia, je autorom 13 kníh, z ktorých každá zároveň oslavuje život, krásu farieb a poéziu ako takú. V roku 2002 Ting prekonal závažné krvácanie do mozgu, ktoré mu spôsobilo klinickú smrť. Zomrel v roku 2010.

Samuel Lewis Francis (1923 – 1994)

  • americký maliar a grafik

Pôvodne študoval botaniku, medicínu a psychológiu. Počas II. sv. vojny slúžil v letectve a po zranení chrbtice niekoľko rokov strávil v nemocnici, kde si krátil čas maľovaním. Po návrate sa rozhodol študovať umenie. Výrazne ho ovplyvnili práce abstraktných expresionistov ako Mark Rothko a Clyfford Still. Počas svojho pobytu vo Francúzsku sa zoznámil s tachismom a umeleckými technikami s tým súvisiace. Bol majstrom abstraktného expresionizmu, inšpiráciou mu bolo japonské abstraktné umenie a zen budhizmus. Francisove obrazy plné intenzívnych farieb neobsahujú pohľad na reálny svet, ale sprostredkúvajú určitý pocit, pohyb a atmosféru.