Simona Palatinus

Výstavy

2016 El Doral, Panama
2017 Imago Mundi, Taliansko
2017 samostatná výstava Nucleo, Kotolňa Umelecká galena, Košice
2018 samostatná výstava Nucleo, Alianza Francesa, Panama
2018 Parallax Art Fair, Manchester, Veľká Británia 

,,Mám rada stav pred smútkom, to mi je blízke, ale nie je to snenie ani úzkosť… maľujem stariny, zátuchy, zachytávam už len éter alebo suché nežitie … "

,,Nucleo" je svet prerozprávaný z diaľok nielen geografických – ale v konečnom dôsledku – i z diaľok našich spomienok a vlastnej minulosti. Výpoveď odhaľujúca citlivosť schovávanú v hĺbke každého z nás, ktorá zároveň schováva i odhaľuje stred/centrum/jadro všetkého a všetkých. Výpoveď, ktorá fascinuje svojou jemnosťou s dôrazom na štruktúru a tvar. Simona Palatinusová sa svojou výstavou predstavuje ako citlivý pozorovateľ reflektujúci detaily prostredníctvom farieb v monochromatických kompozíciách obrazov prírodných motívov inšpirovaných predovšetkým oceánom. Krátke autorkine zápisky a kresby dopĺňajú výpovede maľbou. lntímnosť obrazov použitím zastretej farebnosti pôsobiacej až „prekryté hmlou“ iba podčiarkuje subjektívnosť a vnútorný svet autorkinej výpovede. Autorka pôsobí tajomne ako i jej tvorba, poskytnutím málo informácií núti percipienta spoznávať všetko čo sa týka jej osoby a tvorby. Neuchyľuje sa teda k jednoznačným symbolom a farebnosti, aj keď sa to na prvý pohľad možno javí ,tvary prírodnín sú symbolom hlbín a zákutí v každom z nás.

Simona Palatinusová študovala v Banskej Bystrici, Akadémia umení, FVU – odbor audiovizuálne a digitálne média (2010–2013). V roku 2014 odišla do Panamy. V súčasnosti žije a tvorí v meste Ciudad de Panamá.


Fotoreport z vernisáže výstavy v MMUAW