Vernisáž výstavy MASS (Media Art Slovak Scene) vol. 5

V poradí 5. výstava zo série MASS (Media Art Slovak Scene) približuje výber umelcov, ktorí sú pedagógmi v Ateliéri nových médií na košickej Fakulte umení, no zároveň reprezentujú rôzne polohy v rámci súčasného media artu. Výstava poukazuje na žánrové vymedzenie mediálneho umenia, ktoré je čoraz menej striktné a mixovanie prístupov a technológií v umení, ako aj interdisciplinárne projekty umelcov túto skutočnosť iba potvrdzujú. Výstava MASS vol. 5 predstavuje otvorenú selekciu diel 6 svojbytných autorov strednej generácie (Michal Murin, Richard Kitta, Martin Kudla, Lena Jakubčáková, Martin Kolčak a Boris Vaitovič). Súčasťou exhibície je aj prezentácia diela Pixel Storm umeleckej skupiny DIG (Richard Kitta, Martin Kolčak, Matej Ivan).

Autorská signatúra či samotný podpis umelca je jednou z ústredných tém a je dlhodobým projektom multimediálneho umelca a performera Michala Murina. 3D animácia Múzeum v signatúre je finálnym konceptom, v rámci ktorého autor integruje svoj interdisciplinárny výskum. Architektonický objekt (múzeum súčasného umenia) je architektúrou podpisu, utilitárnym a neopakovateľným vyjadrením identity umelca, ale i jeho ďalších potenciálnych identít.

Špecifický zvukový objekt Fork-o-phone, ktorého autorom je multimediálny umelec Richard Kitta, má charakter súčasného ready made. V rámci otvoreného cyklu User Unfriendly vytvára autor rôznorodé interaktívne, resp. zámerne neinteraktívne objekty a inštalácie s cieľom upozorniť na „neľahkosť bytia“ a rafinovanú komplikovanosť spoločenskej či osobnej situácie. Typografická animácia Self-pages je zas príspevkom k vizuálnej a konkrétnej poézii z pozície media artu.

Interlacing je názov série malieb, printov, objektov a videí intermediálneho umelca Martina Kudlu. Spoločným menovateľom týchto diel je abstrakcia, línia, no predovšetkým obojsmerná konverzia troj- a dvojdimenzionálneho priestoru, ktorý je kvázi fotografickým spôsobom ustálený do minimalistickej kompozície. „Abstrahovaním“ však autor nestráca svoj rukopis, zamýšľa sa nad širšími možnosťami percepcie.

Baba z lesa je úspešnou fotosériou fotografky Leny Jakubčákovej, v ktorej spracováva autentický príbeh ženy žijúcej na okraji spoločnosti. Jakubčáková, tak ako aj v prípade projektu Spis 44, pracuje dlhodobo s témou znevýhodnených či minoritných skupín, vychádza pritom z vlastnej skúsenosti a vzťahov s protagonistami jej diel.

Audiovizuálny cyklus Patterns Martina Kolčaka tvoria digitálne vzorky, ktorých fluidnosť je narúšaná automatizovaným výberom sekvencií a náhodnými zmenami štruktúry. Koncepčná vizualizácia diela sa stáva jeho organickou súčasťou, je ponechaná ako dôsledok kreatívneho procesu. Jeho ďalšie dielo s pracovným názvom Front/Back je digitálnym animačným loopom s naratívnym podtextom.

.= Multimediálny umelec Boris Vaitovič je tvorcom viacerých technologicky orientovaných umeleckých projektov. V rámci výstavy MASS dokumentuje svoju viacročnú prax a pôsobenie na poli mediálneho umenia, pričom prezentuje ars new media v širších súvislostiach. Jednou z jeho posledných site-specific realizácií je originálny Media Art Room (Invisible Hotel) v Košiciach.

Richard Kitta a Martin Kudla


Pozvánka na vernisáž MASS – MEDIA ART SLOVAK SCENE 2019 / Vol. 5

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

15. – 31. január 2019

Aktuálna výstava pod názvom MASS (Media Art Slovak Scene) Vol. 5, ktorej vernisáž sa uskutoční 15. januára 2019 o 17.00 hod. v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, uvedie šiestich slovenských autorov, ktorí sa pohybujú v zóne súčasného mediálneho umenia. V kurátorskom výbere Richarda Kittu a Martina Kudlu sa predstavia Michal Murin, Lena Jakubčáková, Boris Vaitovič a Martin Kolčak. Výstava ponúkne formálne aj tematicky rôznorodé diela, a to od fotografie cez multimediálnu inštaláciu či interaktívny objekt až po digitálnu animáciu. „Napriek tomu, že títo umelci sú zároveň pedagógmi Ateliéru nových médií na košickej Fakulte umení, je zaujímavé sledovať, s akými rôznymi prístupmi pracujú a ako vnímajú danú umeleckú oblasť,“ hovorí jeden z kurátorov výstavy Martin Kudla. Cieľom tejto kompaktnej výstavy je ponúknuť divákovi vybrané umelecké formy, ktoré sčasti charakterizujú súčasný media art, no súčasne ho majú aj inšpirovať, keďže dnes sme čoraz viac svedkami toho, ako sa súčasné umenie prelína s najnovšími technológiami. Podobným témam sa vo svojej dobe nevyhýbal ani Andy Warhol, koniec koncov patril sám k priekopníkom žánrov ako video art alebo computer art. Spomínaná výstava je teda určite podnetnou aj z tohto pohľadu. Podľa slov spolukurátora Richarda Kittu je dôležité, „aby sa aj na našej umeleckej scéne pracovalo viac s formátmi tohto typu. Zdá sa, že interdisciplinarita v umení môže byť pre toto storočie kľúčovou vecou“. Netradičná výstava MASS (Media Art Slovak Scene) Vol. 5 potrvá do 31. januára 2019.

mass_2019_pozvanka_tlač
poster_MASS_2019_vol_5_na_net_RGB_oprava