MASS (Media Art Slovak Scene) vol. 5

V poradí 5. výstava zo série MASS (Media Art Slovak Scene) približuje výber umelcov, ktorí sú pedagógmi v Ateliéri nových médií na košickej Fakulte umení, no zároveň reprezentujú rôzne polohy v rámci súčasného media artu. Výstava poukazuje na žánrové vymedzenie mediálneho umenia, ktoré je čoraz menej striktné a mixovanie prístupov a technológií v umení, ako aj interdisciplinárne projekty umelcov túto skutočnosť iba potvrdzujú. Výstava MASS vol. 5 predstavuje otvorenú selekciu diel 6 svojbytných autorov strednej generácie (Michal Murin, Richard Kitta, Martin Kudla, Lena Jakubčáková, Martin Kolčak a Boris Vaitovič). Súčasťou exhibície je aj prezentácia diela Pixel Storm umeleckej skupiny DIG (Richard Kitta, Martin Kolčak, Matej Ivan).

Autorská signatúra či samotný podpis umelca je jednou z ústredných tém a je dlhodobým projektom multimediálneho umelca a performera Michala Murina. 3D animácia Múzeum v signatúre je finálnym konceptom, v rámci ktorého autor integruje svoj interdisciplinárny výskum. Architektonický objekt (múzeum súčasného umenia) je architektúrou podpisu, utilitárnym a neopakovateľným vyjadrením identity umelca, ale i jeho ďalších potenciálnych identít.

Špecifický zvukový objekt Fork-o-phone, ktorého autorom je multimediálny umelec Richard Kitta, má charakter súčasného ready made. V rámci otvoreného cyklu User Unfriendly vytvára autor rôznorodé interaktívne, resp. zámerne neinteraktívne objekty a inštalácie s cieľom upozorniť na „neľahkosť bytia“ a rafinovanú komplikovanosť spoločenskej či osobnej situácie. Typografická animácia Self-pages je zas príspevkom k vizuálnej a konkrétnej poézii z pozície media artu.

Interlacing je názov série malieb, printov, objektov a videí intermediálneho umelca Martina Kudlu. Spoločným menovateľom týchto diel je abstrakcia, línia, no predovšetkým obojsmerná konverzia troj- a dvojdimenzionálneho priestoru, ktorý je kvázi fotografickým spôsobom ustálený do minimalistickej kompozície. „Abstrahovaním“ však autor nestráca svoj rukopis, zamýšľa sa nad širšími možnosťami percepcie.

Baba z lesa je úspešnou fotosériou fotografky Leny Jakubčákovej, v ktorej spracováva autentický príbeh ženy žijúcej na okraji spoločnosti. Jakubčáková, tak ako aj v prípade projektu Spis 44, pracuje dlhodobo s témou znevýhodnených či minoritných skupín, vychádza pritom z vlastnej skúsenosti a vzťahov s protagonistami jej diel.

Audiovizuálny cyklus Patterns Martina Kolčaka tvoria digitálne vzorky, ktorých fluidnosť je narúšaná automatizovaným výberom sekvencií a náhodnými zmenami štruktúry. Koncepčná vizualizácia diela sa stáva jeho organickou súčasťou, je ponechaná ako dôsledok kreatívneho procesu. Jeho ďalšie dielo s pracovným názvom Front/Back je digitálnym animačným loopom s naratívnym podtextom.

.= Multimediálny umelec Boris Vaitovič je tvorcom viacerých technologicky orientovaných umeleckých projektov. V rámci výstavy MASS dokumentuje svoju viacročnú prax a pôsobenie na poli mediálneho umenia, pričom prezentuje ars new media v širších súvislostiach. Jednou z jeho posledných site-specific realizácií je originálny Media Art Room (Invisible Hotel) v Košiciach.

Richard Kitta a Martin Kudla