Zbyšo Felix v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Nestihol som vernisáž, a mrzí ma, že som sa v múzeu Andyho Warhola nestretol so Zbyšom, synom pani doc. Olgy Felixovej, ktorá ma učila dejiny umenia v čase doktorskej prípravy, synom krásnej, múdrej ženy…, žiaľ už nebohej. Dnes áno, prostredníctvom jeho vynikajúcich diel. Vstupom do expozície ma ofúkol vizuálny vánok, ktorý ma „zamotal" do percepčnej konštelácie z čias Bruskina, Johnsa…

Obrovská skúsenosť vedome či nevedome premodifikovaná, pretransponovaná do originálneho výrazu. Zbyšo na výstave predstavil obrovský kreatívny potenciál, množstvo médií, ktoré sú jasne identifikovateľné „Made in Zbyšo Felix". Bravo! Na nič sa nehráš, nič nenechávaš náhode, poctivo „odmakáš" každé médium… Žiadny šok, póza…, ale veľký rešpekt.

Čisto subjektívne, možno je to omyl, ale stál som pri Tvojich portfóliách na hranici s čímsi podobným vo svete farieb, opakovania motívov, ikonicky zjednotených a nedeliteľných mimo celok ako v prípade Jaspera, Andyho, Roberta… , a predsa sa ku mne zrozumiteľne a svojsky prihováral Felix.

Rauschenberg o Warholovom diele povedal: „Nie každý Warhol je dobrý Warhol, zlý neexistuje." Zbyšo, ja som na výstave našiel iba dobrého Felixa. V tom je ten svet umenia tak krásny, blízky a zároveň rozmanitý. Želám Ti, Zbyšo, aby Ťa ten svet neopustil. V konečnom dôsledku si jeho súčasťou.

Michal Bycko, PhD.
kurátor a umelecký manažér
MMUAW 1.7.2019


Fotoreport z vernisáže