☕ COFFEE BREAK ☕

Na Slovensku je od 18. storočia úradne záväznou informáciou uvádzať meno a priezvisko. Priezviská dostávame pri narodení, tradične po otcovi, aj keď v súčasnosti to nie je pravidlom. Pre rôzne kraje, oblasti, dediny sú však niektoré priezviská charakteristické. A v Mikovej to sú Varchola alebo Zavacký…