ÚDOLIE, KAM NEVEDIE ŽIADNA CESTA… … alebo ako kontaminovaná kukurica ovplyvnila život obyvateľov jednej doliny…

Inaugurácia portfólia „The Valley“ šestnástich ilustrácií Keitha Haringa a šestnástich textov Williama S. Burroughsa, ktoré vznikli v roku 1989 a vydané boli o rok neskôr. Je to opäť pilotný projekt v slovenskom muzeálnom prostredí a tým pádom aj historickým míľnikom, keďže v múzeu kráľa pop-artu sa premiérovo prezentujú netradičné umelecké diela fenomenálneho Haringa, spojené s textami legendárneho predstaviteľa literárneho hnutia beat generation – Williama S. Burroughsa. Príbeh, ktorý diela a texty dokumentujú, je starý viac ako 40 rokov a aj keď je jeho podstata konštruovaná v rovine fikcie, koreluje s dobou nedávno minulou v reflexii na pandémiu, karantény a s tým spojené obmedzenia. Údolie, ktoré sa vyformovalo v hlavách týchto dvoch umelcov, je zaujímavým extraktom fantázie, halucinogénnej reality a pohľadu na morbídnosť niektorých spoločenských fenoménov, prítomných v istých variáciách aj v súčasnosti.Hod­nota tejto série prác je takmer 100.000,– €.

PORTRAIT OF JOSEPH BEUYS

Inaugurácia portrétu Josepha Beuysa, významného predstaviteľa konceptuálneho umenia druhej polovice 20. storočia, osobného priateľa Andyho Warhola a Keitha Haringa. Opäť prvýkrát vystavené dielo na Slovensku prezentuje Haringov pohľad na tohto špecifického umelca, ktorý bol počas druhej svetovej vojny ako pilot vojenského lietadla zostrelený, a ktorý prežil časť života medzi domorodcami. Dielo je významné aj z dôvodu, že bolo vytvorené technickou sieťotlače na plátne.

haring