Rok 2017 v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach ponúka tri stále expozície. Expozíciu, ktorá nesie názov „STREET-ART vs. POP-ART“, tvoria diela predstaviteľov street-artu: Bambi, Poppy, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, a pop-artu: Robert Indiana, Roy Lichtenstein. Ide o významných svetových umelcov, ktorí Andyho Warhola buď osobne poznali, inšpirovali sa ním, alebo nadviazali na jeho priamy umelecký odkaz. Túto expozíciu sme začali budovať a postupne sprístupňovať verejnosti od mája 2016. Ďalšia expozícia je zameraná na pôvod Andyho Warhola. Pozostáva z viacerých artefaktov, dokumentov a fotografií. Hlavná a najobsiahlejšia expozičná časť múzea je „STÁLA EXPOZÍCIA DIEL ANDYHO WARHOLA“, koncepčne je vypracovaná tak, aby v nej boli obsiahnuté všetky dôležité tvorivé obdobia umelca, vrátane jeho dominantných výtvarných tém.

V roku 2017 sme realizovali jednu zahraničnú výstavu. Slovenská republika v druhej polovici roka 2016 predsedala Rade Európskej únie. Pri tejto príležitosti pripravilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach v spolupráci so slovenskou ambasádou v Rumunsku výstavu umeleckých diel a artefaktov „Andy Warhol a Slovensko“. Aktívny sme boli aj na domácej pôde. V januári sme vernisážou otvorili výstavu diel amerického maliara Matta Lamba „Obrazy“. V deň vernisáže si návštevníci a študenti mohli vypočuť prednáškový cyklus PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. na tému „Umenie USA – Európa – Slovensko“, „Ako sa pozerať a ako chápať moderný obraz“. V apríli sme oficiálne spustili mobilnú službu pre turistov a návštevníkov múzea formou QR kódov. Je to moderná viacjazyčná technológia s podporou všetkých typov multimédií, vďaka čomu používatelia dostanú vždy nové informácie o umeleckých dielach a aktivitách nášho múzea v aktuálnom čase. Podrobne o aplikácii informoval odborník na túto technológiu Ing. Pavol Daňo. V máji sme inauguráciou diel Andyho Warhola „Kladivo a kosák“, „Ntombi Twala“, diel Keitha Haringa „The Story of Red and Blue“ a inauguráciou špecifickej knihy „1 cent life“ slávnostne otvorili LETNÚ SEZÓNU 2017. V mesiaci júl sme pre návštevníkov múzea každý štvrtok realizovali odborné prednášky spojené s tvorivými dielňami. Témy prednášok sa týkali farieb, výtvarných techník, života a tvorby synovca Andyho Warhola Jamesa Warholu, Art from Art /Diela starých majstrov v tvorivej úprave Andyho Warhola/, realizovali sme komentované prehliadky expozícií napr. Street-art vs. pop-art, spojené s tvorivou výtvarnou dielňou. Prvý augustový týždeň, ktorý bol venovaný výročiu narodenia Andyho Warhola, bol zahájený slávnostnou inauguráciou „Maľovaného rodokmeňa rodiny Warholovcov“, ktorý sme za asistencie médií predstavili návštevníkom múzea, ale aj širokej verejnosti. Nasledujúce dni sa niesli v duchu odborných prednášok na tému: „Život a smrť v tvorbe Andyho Warhola“, a workshopu: „Tričko s Andym“. Výstava v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne pod názvom „Známy i neznámy Andy Warhol – človek odnikadiaľ“, ktorú sme zahájili vernisážou v septembri, bola veľmi úspešná, o čom svedčí aj štatistika návštevnosti. Počas trvania výstavy od 7. 9. do 19. 11. 2017 si ju pozrelo 5 370 návštevníkov. Začiatkom novembra sme v spolupráci s Mestom Medzilaborce vernisážou odprezentovali výstavu fotografky Michaely Valnej s názvom „Rebriniak – drabiňak – verdan“. Čiernobiely dokument o personálnych sociálnych faktoch zachytený v diptichoch zaujal témou, výrazom a čierno-bielou farebnosťou. Predstavil vyhrotené životné momenty z rôznych sociálnych vrstiev, prostredia, ale i období života, ktoré sú často pred bežným okom človeka ukryté.

V roku 2017 nám pribudlo v knihe návštev 124 strán so zápismi od návštevníkov z celého sveta, napr. z miest – Sydney, Singapur, Atlanta, z krajín – Austrália, Kanada, Juhoafrická republika, Taiwan, Chile, Izrael, Litva, európske štáty.

Za rok 2017 sme mali spolu: 169 špecifických aktivít pre 14 282 účastníkov. Celkový počet našich návštevníkov za rok 2017 bol 26 018, pre porovnanie, v minulom roku to bol počet 15 014.