John Warhola (31. 05. 1925 – 24. 12. 2010)

  • starší brat Andyho Warhola (najstarší brat bol Paul)

Narodil sa 31. mája 1925 v Pittsburghu ako druhý syn Andreja a Júlie Varcholovcov. V USA ich priezvisko malo podobu „Warhola“. Krátko pred svojou smrťou ho v roku 1942 požiadal otec, aby prevzal zodpovednosť za Andyho vysokoškolské vzdelanie. Johnovi povedal: „Vašou úlohou je starať sa o Andyho a uistiť sa, že chodí do školy, pretože jedného dňa bude úspešný“. Prvé dva roky Andyho štúdia na Carnegie Institute of Technology financoval z úsporných dlhopisov, ktoré zanechal otec, ďalšie dva roky platil zo svojho zárobku. Potom, čo Andy doštudoval a presťahoval sa do New Yorku, pravidelne komunikoval so svojím bratom a až do svojej smrti mu každý týždeň zavolal. Posledná vôľa Andyho Warhola obsahovala podmienku, aby bol John vymenovaný za jedného z členov nadácie, ktorá by podporovala umenie. Ako viceprezident nadácie John Warhola dve desaťročia pomáhal dohliadať na založenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach na Slovensku (1991) a Múzea Andyho Warhola v Pittsburghu v USA (1994).

Slovensko navštívil John Warhola 6-krát:

  • 1987

Prvá návšteva „kraju“, odkiaľ pochádzali jeho rodičia. Okrem s príbuznými sa stretol aj s Michalom Byckom, ktorý ho pozval na vernisáž výstavy v Malej galérii klubu priateľov výtvarného umenia v Medzilaborciach. Zároveň mu navrhol, aby pomohol získať dielo Andyho Warhola pre niektorú slovenskú galériu ako pamiatku na korene umelca. John Warhola sľúbil, že ako viceprezident Nadácie Andyho Warhola v New Yorku bude presadzovať túto myšlienku. Sled/vývoj ďalších udalostí však prináša založenie múzea venované životu a dielu Andyho Warhola.

  • 1990

Ďalšia návšteva Medzilaboriec, pri ktorej chcel zistiť, ako pokračujú práce na budúcom múzeu (budova starej pošty). Odchádza sklamaný z nedodržaných sľubov.

  • 1991

John Warhola prichádza so synom Markom na otvorenie Múzea moderného umenia rodiny Warholovcov.

  • 1993

Ďalšia návšteva múzea so synmi Jeffrym a Markom.

  • 2001

Návšteva spolu so synom Markom (v čase pádu dvojičiek WTC).

  • 2007

Posledná návšteva Johna Warhola so synom Jeffreym s manželkou.

John Warhola zomrel 24. decembra 2010 v Pittsburghu v dôsledku zápalu pľúc.