ULTRA VIOLET vlastným menom Isabelle Collin Dufresne

  • 6. september 1935, La Tronche, Francúzsko

† 14. jún 2014, New York, USA

• herečka, spisovateľka a výtvarníčka, autorka knihy „Má léta s Andym Warholem“ (1991)

Pochádzala zo silne veriacej rodiny, navštevovala katolícku školu, ale jej správanie bolo stále problémové. Po skončení štúdií umenia a nezhodách v rodine odišla žiť do New Yorku. V roku 1954 sa po zoznámení so Salvadorom Dalím stala jeho „múzou“, žiačkou, asistentkou a milenkou. V roku 1963 sa prostredníctvom Dalího zoznamuje s Andym Warholom a stáva sa stálou návštevníčkou jeho ateliéru – Silver Factory a zaradí sa medzi Andyho SUPERSTARS. Dáva si umelecké meno Ultra Violet, navrhuje si šaty, šperky, parochne, všetko vo fialovej farbe, aby podčiarkla svoj image. Začala umelecky tvoriť už v newyorskom prostredí, naplno sa však začala umelecky realizovať až po návrate do Nice, kde si zriadila umelecký ateliér, v ktorom tvorila a prednášala o umení. Opäť sa priklonila ku katolíckej viere, ktorá bola podstatou jej tvorby. Ultra Violet vystavovala v MMUAW v roku 1992. Vtedy prijala pozvanie hlavného kurátora múzea, Michala Bycka, PhD. V roku 2010 múzeum realizovalo výstavu Ultra Violet a Billyho Namea, opäť v koncepcii hlavného kurátora, ktorý sa v tom čase vyjadril: „Výstavu som pripravoval s pocitom, akoby už všetko odchádzalo. Keď odídu ľudia, ktorí Andyho Warhola poznali, zostane len v pragmaticko-art-biznisovej polohe. Kým sa tak stane, chceme ponúknuť ešte trochu emócií. A Ultra Violet aj Billy Name dávajú výstave atmosféru čohosi živého, čo ich spája s minulosťou.“ V zbierke múzea je viac ako štyridsať diel Ultra Violet, ktorých hlavným motívom sú anjeli a mystické výjavy inšpirované Bibliou. Naposledy boli jej diela v expozícii múzea vystavené v roku 2018. „Zbláznila sa do anjelov, Starého a Nového zákona. Interpretuje to imaginárnymi vidinami o krehkosti, niekedy do obrazov vpisuje citáty zo Starého zákona v hebrejčine. V jednom rozhovore spomenula, že anjel je taký ako sám Andy Warhol.“

Michal Bycko, PhD.