ANDY WARHOL

  • 6. august 1928, Pittsburgh, USA

† 22. február 1987, New York, USA

Andy Warhol. Umelecký fenomén druhej polovice 20. storočia. Človek, ktorý „ …pochádzal odnikiaľ“.

6. augusta 1928 sa narodil prostým dedinským ľuďom zo severovýchodu Slovenska Júlii a Andrejovi Varcholovcom. Ako bolo zvykom doma v „KRAJI", chlapcom dávali meno podľa svätých. Najstarší Paul /Pavol/, prostredný John /Ján/ a najmladšiemu dali meno Andrew /Andrej/. Dodržiavajúc zvyky a tradície v „KRAJI" (vlasť, z ktorej sa rodičia Andyho Warhola vysťahovali – Slovensko), ak sa narodil chlapec, vložili mu do prvého kúpeľa pílku, aby bol pracovitý, hoblík, aby bol obratný, cukor, aby bol dobrý, soľ, aby ho ľudia mali radi, strieborný peniaz, aby bol bohatý.

Celé detstvo Andyho Warhola bolo v prostredí rodiny rigorózne dodržiavajúcej duchovný „vizuál“, ktorý si do Pittsburghu doniesli z Mikovej neďaleko Medzilaboriec. To všetko tvorilo „ontogenézu“ výchovy a formovania malého Andyho, ktoré podobne ako vierovyznanie zostalo prítomné aj v jeho ranej tvorbe a pokračovalo až do smrti.

Expozície MMUAW sú koncipovane tak, aby percipient mohol bližšie poznať život i dielo umelca, aby si sám mohol dať odpoveď na otázky: „Prečo zase zobrazovanie anjelov, prečo toľko prírodných motívov v jeho kolorovaných kresbách? Prečo svoje portfóliá inštaloval vedľa seba tak, že pôsobili ako ikonostasy, ktoré nachádzame v chrámoch východokresťanského rituálu?

Naším poslaním nie je snaha suplovať už početné realizácie výstav Warhola vo svete, kde sa jeho dielo prezentuje ako prostá výstava, ale posunúť projekt prezentácie tvorby umelca do širšieho média, kde by sa zachovalo poznanie ranej tvorby, začiatku pop-artového obdobia i jeho zavŕšenia. Všetko vo filozoficko-umeleckom odraze „PRIESTOR AKO OBRAZ". Z tohto dôvodu v expozícii múzea prezentujeme nielen vrcholné a najpopulárnejšie diela umelca, ale aj jeho prvotiny, artefakty, dokumenty, audio a video prezentácie o ňom.

Variabilita odkazu Andyho Warhola umožňuje naplniť jeho želanie, ktoré vyslovil: „Bol by som rád, keby moje obrazy neboli ukončené, ale keby sa s nimi pracovalo ďalej… Pretože žiaden obraz nie je tak dôležitý, aby zabil priestor, a žiadny priestor nie je tak dôležitý, aby zabil obraz.“

Snažíme sa priblížiť k naplneniu odkazu umelca, človeka, ktorý je nám blízky nie iba ako umelec, ale aj ako človek, korene ktorého sú „ …odnikiaľ“. Pretože z historického hľadiska ich môžeme hľadať v geografickej „periférii“ Horného Uhorska, Československa… až po dnešnú spoločensko-ekonomickú formáciu SLOVENSKO. Často interpretovaný výrok: „JA POCHÁDZAM ODNIKIAĽ“ nie je prázdnou frázou. Je to aj skutočnosť, pretože zem, odkiaľ prišli rodičia umelca Júlia Zavacká a Andrej Varchola, dnes už nie je, že to je viacmenej symbolický výrok, zmysluplný pre historikov, ale aj pre nás, ktorí sa snažíme prísť k hlbšiemu poznaniu života i diela Andyho Warhola.

Michal Bycko, PhD. kurátor MMUAW