Svetový deň boja proti rakovine (World Cancer day) je medzinárodný deň, ktorý si pripomíname každoročne 4.februára a portrét lekárky, onkologičky Mildred Scheel.