SPOMÍNAME

Pred desiatimi rokmi opustil tento svet JOHN WARHOLA, starší brat Andyho Warhola a jeden zo zakladateľov MMUAW v Medzilaborciach. Venujme mu tichú spomienku. John Warhola

  • *31. 05. 1925, Pittsburgh, USA
  • †24. 12. 2010, Pittsburgh, USA

starší brat Andyho Warhola (najstarší brat bol Paul) Narodil sa 31. mája 1925 v Pittsburghu ako druhý syn Andreja a Júlie Varcholovcov. V USA ich priezvisko malo podobu „Warhola“. Krátko pred svojou smrťou v roku 1942 ho otec požiadal, aby prevzal zodpovednosť za Andyho vysokoškolské vzdelanie. Johnovi povedal: „Vašou úlohou je starať sa o Andyho, a uistiť sa, že chodí do školy, pretože jedného dňa bude úspešný“. Andyho štúdiá prvé dva roky na Carnegie Institute of Technology financoval z úsporných dlhopisov, ktoré otec zanechal, ďalšie dva roky platil zo svojho zárobku. Potom, keď Andy doštudoval a presťahoval sa do New Yorku, pravidelne so svojím bratom komunikovala až do svojej smrti mu každý týždeň zavolal. Posledná vôľa Andyho Warhola obsahovala podmienku, aby John bol vymenovaný za jedného z členov nadácie, ktorá by podporovala umenie. John Warhola ako viceprezident nadácie pomáhal dohliadať na založenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach na Slovensku (1991) a Múzea Andyho Warhola v Pittsburghu v USA (1994). Dve desaťročia spolupracoval s MMUAW a Spoločnosťou Andyho Warhola v Medzilaborciach. John Warhola navštívil Slovensko šesťkrát:

  • 1987

Prvá návšteva „kraju“, odkiaľ pochádzali jeho rodičia. Okrem príbuzných sa stretol aj s Michalom Byckom, ktorý ho pozval na vernisáž výstavy v Malej galérii Klubu priateľov výtvarného umenia v Medzilaborciach. Zároveň mu navrhol, aby pomohol získať dielo Andyho Warhola pre niektorú slovenskú galériu ako pamiatku na korene umelca. John Warhola sľúbil, že ako viceprezident Nadácie Andyho Warhola v New Yorku bude presadzovať túto myšlienku. Sled/vývoj ďalších udalostí však prináša založenie múzea venovaného životu a dielu Andyho Warhola.

  • 1990

Návšteva Medzilaboriec, pri ktorej chcel zistiť, ako pokračujú práce na budúcom múzeu (budova starej pošty). Odchádza sklamaný z nedodržaných sľubov.

  • 1991

Prichádza so synom Markom na otvorenie Múzea moderného umenia rodiny Warholovcov.

  • 1993

Návšteva múzea so synmi Jeffreym a Markom.

  • 2001

Prichádza do múzea so synom Markom (v čase pádu dvojičiek WTC).

  • 2007

Posledná návšteva so synom Jeffreym s manželkou.

John Warhola zomrel 24. decembra 2010 v Pittsburghu v dôsledku zápalu pľúc.