Tento víkend sa niesol v spomienke na nedožitých 93 rokov Andyho Warhola. Pripravili sme k tomu špecifický program, ktorý reagoval aj na 30 rokov existencie múzea – a to najmä prostredníctvom živého vysielania rádia Reginy Východ priamo z expozície múzea. Počas týchto dní sme privítali takmer 700 návštevníkov – ĎAKUJEME VÁM!