Koncepciu projektu zostavil a viedol Michal Bycko, PhD., hlavný kurátor MMUAW, spracovala a zostavila Mgr. Carmen Cilipová, muzeoedukologič­ka MMUAW.

Súčasťou slávnostnej akadémie k 25. výročiu založenia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bola promócia dvoch originálnych publikácií. Zeminou z Mikovej, ktorá bola uložená v plechovke s motívom Campbellovej polievky, knihy symbolicky promoval Andy Warhola, prasynovec Andyho Warhola a syn Donalda Warholu, 25. augusta 2016.

Kniha s názvom Skicár obsahuje 25 umeleckých diel. Je to špecifická publikácia zostavená z prác umelcov, ktorí sú akosi spojení so vznikom a činnosťou múzea. Výber motívu bol u autorov ľubovoľný, každý list je autorsky signovaný a značený. Umelci vyhotovili obrázok 25-krát na nami zaslaný papier a z týchto jednotlivých obrázkov bolo skompletizovaných 25 kníh s 25-timi obrázkami od 25-tich autorov:

 • prof. Juraj BARTUSZ, akad. sochár – maliar, grafik, intermediálny umelec, Košice
 • MgA. Daniel BROGYÁNYI – výtvarník, fotograf, Bratislava
 • ** Michal BYCKO, PhD.** – muzeoedukológ, výtvarný teoretik, výtvarník, hlavný kurátor MMUAW, emeritný prezident SAW, Medzilaborce
 • Jozef GERTLI DANGLÁR – ilustrátor, autor komiksov, karikaturista, maliar, Bratislava
 • Igor GIĽBO – fotograf, Kyjev, Ukrajina
 • PaedDr. Ján HUSÁR, PhD. – výtvarník, vysokoškolský pedagóg, Banská Bystrica
 • Peter KALMUS – konceptualista, výtvarník, fotograf, Košice
 • PaedDr. Daniela KAPRÁĽOVÁ – fotografka, výtvarníčka, muzeoedukologič­ka, Snina
 • Peter KOCÁK, PhD., akad. maliar – grafik, výtvarník, vysokoškolský pedagóg, Prešov
 • Mgr. art. Prokip KOLISNYK – maliar, grafik, vysokoškolský pedagóg, Prešov
 • Jitka KOPEJTKOVÁ – fotografka, street-artistka, kolážistka, Praha
 • Mgr. Martin KUDLA – výtvarník, pedagóg, Prešov
 • Pavel MICHALIČ, akad. maliar – maliar, grafik, Senec
 • Sergij MICHNOVSKIJ – výtvarník, architekt, kurátor, Ľvov, Ukrajina
 • doc. MgA. Michal MURIN, ArtD. – vysokoškolský pedagóg, konceptuálny umelec, Akadémia umení, Banská Bystrica
 • prof. PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY, DrSc. – výtvarný teoretik a historik umenia, Bratislava
 • ** doc. Mgr. Rudo PREKOP** – fotograf, vysokoškolský pedagóg, Praha
 • Mgr. Art Radoslav REPICKÝ – maliar, pedagóg, Michalovce
 • prof. Rudolf SIKORA – grafik, maliar, Bratislava
 • prof. Ivan Nestor ŠAFRANKO, akad. maliar, – maliar ready-made, dripping, grafik, Prešov
 • Michail ŠČIGOL – maliar, grafik, architekt, Železnice, Česká republika
 • doc. PhDr. Michal TOKÁR, PhD. – výtvarník, vysokoškolský pedagóg, Prešov
 • Dr. Ursula WIELAND LAMBACH – maliarka, portretistka, poetka, Berlín, Nemecko
 • Ingrid ZÁMEČNÍKOVÁ, akad. maliarka – ilustrátorka, Bratislava
 • a samozrejme Andy WARHOL.

Publikácia koncipovaná ako špeciálna pamätná kniha spomienok – …memories…, koncepčne spracovaná ako dvadsaťpäť vyjadrení osobností, ktorých pôsobenie, názory a život sú späté s Andym Warholom a múzeom v Medzilaborciach, stáli pri zrode múzea a pri jeho dvadsaťpäťročnej histórii, tvorí druhú časť tohto špecifického knižného diptychu. Texty v nej nie sú rozsiahle, skôr emotívne ako odborne ladené, niektoré písané vlastnoručne, pretože kaligrafia jednotlivých autorov je veľmi zaujímavá vo vizuálnom spracovaní publikácie. Do tejto knihy prispeli:

 • MgA. Daniel BROGYÁNYI – výtvarník (neo pop-art), fotograf, Bratislava
 • prof. PaedDr. Jaroslav BROŽEK, CSc. – emeritný profesor, teoretik v odbore farieb, výtvarný pedagóg, metodik, maliar, Ústí nad Labem, Česká republika
 • Michal CIHLÁŘ – grafik a maliar, Praha, Česká republika
 • Mgr. Martin CUBJAK – výtvarný teoretik, prezident SAW, Košice
 • Dipl.–Kfm. Imrich DONATH – honorárny konzul SR, Nemecko
 • PhDr. PaedDr. Viktor JASAŇ – generálny riaditeľ SNM, Bratislava
 • PaedDr. Daniela KAPRÁĽOVÁ – fotografka, výtvarníčka, Snina
 • Andrej KISKA – prezident SR
 • PhDr. Jozef KREDÁTUS, PhD. – psychológ, Kežmarok
 • Sergij MICHNOVSKIJ – výtvarník a pedagóg, Ľvov, Ukrajina
 • Miroslav MIHAĽ – manažér, zberateľ umenia, Košice
 • doc. MgA. Michal MURIN, ArtD. – vysokoškolský pedagóg, výtvarník, konceptualista, Banská Bystrica
 • Fausto PACI – mail-artista, cavelliniológ, Taliansko
 • prof. PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY, DrSc. – výtvarný teoretik a historik umenia, Bratislava
 • Rudo PREKOP – fotograf, vysokoškolský pedagóg, Praha,
 • MgA. Radoslav REPICKÝ – maliar, pedagóg, Michalovce
 • Mgr. Ladislav SNOPKO – archeológ, dramaturg, bývalý porevolučný minister kultúry, riaditeľ Paláca Lucerna z. ú., Praha
 • Eric SHINER – riaditeľ The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, USA
 • Michail ŠČIGOL – maliar, Železnice, Česká republika
 • Dr. Jiří ŠVESTKA – galerista, Berlín, Nemecko
 • Ing. Ján TOMÁŠ – zberateľ umenia, Bratislava
 • Vladimír VOLOŠIN – fotograf, grafický dizajnér, pedagóg – mentor, Košice
 • Joel WACHS – prezident The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, New York, USA
 • Donald WARHOLA – viceprezident The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, USA, člen Rady nadácie The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, New York, USA
 • James WARHOLA – ilustrátor, New York, USA.

Obidve knihy sú v limitovanej sérii 25 kusov, všetky signované riaditeľkou MMUAW Mgr. Ľudmilou Štecovou a prezidentom SAW Mgr. Martinom Cubjakom. Obálky k nim navrhol Michal Bycko, PhD., hlavný kurátor MMUAW, ktorý je autorom koncepcie celého projektu. Knihy zostavila Mgr. Carmen Cilipová, muzeoedukologička MMUAW. Návštevníci ich v múzeu môžu vidieť ako exponáty, a pre záujemcov máme na predaj ich ofsetové vydanie, v ktorom sú spojené obidve publikácie.

Prvou kolekciou týchto originálnych kníh bol obdarovaný Donald Warhola, synovec Andyho Warhola, ktorý je aj oficiálnym sprostredkovateľom spolupráce MMUAW v Medzilaborciach s Múzeom Andyho Warhola v Pittsburghu a Nadáciou Andyho Warhola v New Yorku.