Roy Lichtenstein (1923 – 1997)

  • americký maliar, grafik a sochár

Roy Lichtenstein je známy svojimi veľkoformátovými obrazmi založenými na komiksoch. Spolu s americkým umelcom Andy Warholom bol jednou z ústredných osobností amerického pop-artového umenia v 60. rokoch XX. storočia. V 50. rokoch nebola ešte Lichtensteinova tvorba štýlovo ani námetovo vyhranená, pohybovala sa medzi reprodukciami obrazov z 19. storočia a komerčnými ilustráciami. Komiksový štýl, ktorý sa stal pre neho charakteristickým, začal uplatňovať vo svojej tvorbe v roku 1961. Vtedy začal reprodukovať nielen obsah, ale aj vzhľad komiksov tlačených v novinách. Aby zdôraznil masové rozšírenie svojich predlôh, maľoval tak, aby zachoval podobu rôznofarebného rastra, ktorý bol charakteristický pre štýl novinovej tlače. Počas svojej umeleckej kariéry dôsledne aplikoval tieto komiksové konvencie na širokú škálu tém, vrátane variácií na obrazy iných umelcov (Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet). Na sklonku života, v roku 1996, vytvoril dokonca sériu inšpirovanú čínskou krajinomaľbou. Vo svojich keramických a maľovaných bronzových sochách používal Lichtenstein podobné prostriedky ako na svojich obrazoch, takže sa plastiky zdajú dvojrozmerné, či už znázorňujú explóziu, misku so zlatou rybkou, šálku, z ktorej stúpa dym či ťahy štetcom vznášajúce sa vo vzduchu.