Rodokmeň Andyho Warhola

Konšpirácie sú jedným zo spôsobov ľudskej zábavy. Človek tým, že je obdarený myslením, často ten Boží dar zneužíva pre vytváranie svojich fikcií, ilúzií, snov, právd a lží. Stačí malý podnet z bulváru alebo z počutia v „mentálnych kuloároch“ a už sa vytvárajú hypotézy na oko ako „pravdivé“ alebo až nezmyselné. Skúmať metodologicky genézu, pôvod svetovej osobnosti je málokedy problémom. Stovky ak nie tisíce štúdií rôznych autorov, zdokumentovali ich život a dielo dostatočne. No v prípade Andyho Warhola to bolo takmer opačne. Jednak to zavinil sám umelec svojimi zavádzajúcimi výrokmi o sebe i svojom pôvode, ale na príčine sú aj ich interpretácie médiami a pod. „JA POCHÁDZAM ODNIKADIAĽ“ – výrok, fráza, zavádzajúci obsah vety ako verbálny koncept či performance. Môžeme to vnímať rôzne. „ODNIKADIAĽ“ – slovíčko, ktoré má veľa ekvivalentov, významov. Rodičia Andyho Warhola prišli z Kraja, ktorý v tom čase patril uhorskému impériu. Prvá svetová vojna nabúrala geografické celistvosti mnohých štátov a Slovensko ako také v tom čase ešte neexistovalo. Masarykova prvá republika Československo každopádne zasahujúca aj Podkarpatskú Rus, definovala Slovensko ako súčasť jednotného štátu s Českom a Podkarpatskou Rusou. Druhá svetová vojna oddelila Slovensko od Česka, vznikol samostatný štát. Po nej sa Slovensko znovu ocitlo v spoločnom štáte s Českom a dnes je opäť so samostatným štátotvorným usporiadaním. Miková, odkiaľ prišli rodičia Andyho Warhola historicky patrila tej formácii, ktorá momentálne bola. Ak si Warhol položil otázku odkiaľ sú jeho rodičia, vedel, že z Mikovej. Rodičia odišli z Horného Uhorska, počas jeho života to bola zase Československá socialistická republika. Pre mnohých vo svete jednoducho Česko. Výrokom „Ja pochádzam odnikadiaľ“ Warhol zamiešal karty detailu svojich koreňov, čím dal priestor konšpiráciám, že bol Čech, Poliak, Maďar, Žid, Ukrajinec, len na rusínsky pôvod sa akosi pozabudlo. Bodaj by nie. Však v tom čase Rusíni ani netušili, kým, kto ten Warhol je, pretože nielen na Slovensku, ale aj v USA to nevedeli. Jeho rodina vedela, že je to Andrej, Andrijko, syn Júlie Varcholovej, rodenej Zavackej, a Andreja Varcholu, ktorí do USA odišli z malej dedinky na severovýchode Slovenska z Mikovej. Rusínsku reč nevnímali ako oficiálny jazyk Rusínov, ale ako dialekt na východnom Slovensku. Warhol o tom nikde s nikým nehovoril. Koniec koncov nebolo to ani potrebné, pretože Amerika nikdy neprejavovala veľký interes aký kto má pôvod, ale akou významnou a v čom je osobnosťou. Po smrti Andyho Warhola hlavne na Slovensku po novembri 1989 zrazu sa pôvody slávnych stali módnym hľadaním ich identity a až prehnaným dobíjaním si svojho národnostného alebo národného ega. Takto bolo aj v prípade Andyho Warhola. Neznámy, nezaujímavý sa zrazu stal stredobodom záujmu „národnej modifikácie“, a tak sme v médiách donekonečna čítali, že je Čech, Poliak, Žid, Švéd, Rus, Ukrajinec, a po čase sa zobudilo aj rusínske etnikum, ktoré odvolávajúc sa na poznatky výskumu niekoľkých osôb o pôvode Warhola urobilo z neho skoro národného buditeľa. Warhol sa stal „mucholapkou“ obrody Rusínov a spájalo sa to so všetkým možným. Premnožili sa jeho príbuzní, o ktorých nikdy nikto ani netušil, ani jeho v tom čase ešte žijúci bratia. Pamätám si na jeden plagát z novembra 1989, kde bolo napísané: „Andy Warhol – to nič, že nebol komunista, ale je náš. Rusín!“ To všetko vnieslo medzi trieštenie sa Rusínov na Ukrajincov a Rusínov-Ukrajincov nový fenomén. „ANDY WARHOL NAJVÄČŠÍ RUSÍN – UKRAJINEC NA SVETE.“ V piatok v Užhorode premenovali Námestie októbra na Námestie Andyho Warhola. Dôvod? Iba preto, že Podkarpatská Rus patrila pod Československo. Realizácia rodokmeňa Andyho Warhola výtvarníkmi Martinom Kudlom a Martinou Blaščákovou by mala dať viac svetla do pravdy pôvodu umelca. Nič viac! Nemá slúžiť ako kampaň obrody Rusínov a pod. Proste je to v zúženej podobe graf – rodokmeň človeka, ktorý sa narodil dvom prostým ľuďom z Mikovej a preslávil sa vo svete ako revolucionár nového prístupu k filozofii umenia a jeho percepcii, človeka, ktorého korene môžete sledovať na rozmernej vizualizácii jeho genézy pôvodu.
Michal Bycko, PhD.