Robert Indiana (1928 – 2018)

  • americký umelec, sochár

Vlastným menom Robert Clark žil od roku 1956 v New Yorku a aktívne sa pripojil k expandujúcemu popartovému hnutiu. V krátkom čase sa stal úspešným komerčným umelcom, formujúcim svoj výtvarný štýl od existenciálnych tém až k takzvanej “sochárskej poézii”. Podobne ako Andy Warhol aj Indiana mal prvé výstavy na začiatku 60–tych rokov v Stable Gallery v New Yorku, ktorá bola spolu s Leo Castelli Gallery štartovacou čiarou pre takmer všetkých pop-artových umelcov. V umeleckom svete je Robert Indiana signifikovaný v kontexte diela “LOVE”, ktoré je v súčasnej dobe jedno z jeho najznámejších na svete a jeho známosť a populárnosť je až taká, že možno neprávom zatieňuje aj ďalšie Indianove hodnotné práce. Stalo sa v priebehu niekoľkých rokov symbolom, ktorý už dávno presahuje rámec svojho pôvodného odkazu v kontexte pacifistického hnutia šesťdesiatych rokov a dnes je znakom akejsi spoločenskej univerzálnosti. Robert Indiana vo svojich dielach inkarnoval americkú spoločnosť vo všetkých jej aspektoch: jej históriu, literatúru, sociálnu, antropologickú či vizuálnu kultúru.