Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach získalo v minulom roku finančné prostriedky na projekt reštaurovania 7 sieťotlačí Flowers (Black&White) 1974 Andyho Warhola. Uvedené diela reštaurovala Mgr.art Jarmila Tarajčáková, ArtD., ktorá úspešne spolupracuje s mnohými slovenskými galériami a múzeami.

Reštaurovanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Diela sú vystavované bez vernisáže a budú zahrnuté hlavne do výstav mimo MMUAW, teda buď do externých zahraničných výstav alebo výstav v rámci dlhodobého výstavného projektu Warhol Tour pri prezentácii tvorby Andyho Warhola.