SIMONA PALATINUS – NUCLEO/HLBINY

„Nucleo“ je svet prerozprávaný z diaľok nielen geografických – ale v konečnom dôsledku – i z diaľok našich spomienok a vlastnej minulosti. Výpoveď odhaľujúca citlivosť schovávanú v hĺbke každého z nás, ktorá zároveň schováva i odhaľuje stred/centrum/jadro všetkého a všetkých. Výpoveď, ktorá fascinuje svojou jemnosťou s dôrazom na štruktúru a tvar.

Simona Palatinusová sa svojou výstavou predstavuje ako citlivý pozorovateľ reflektujúci detaily prostredníctvom farieb v monochrónnych kompozíciách obrazov prírodných motívov inšpirovaných predovšetkým oceánom. Krátke autorkine zápisky a kresby dopĺňajú výpovede maľbou.

Simona Palatinusová študovala v Banskej Bystrici, Akadémia umení, FVU – odbor audiovizuálne a digitálne médiá (2010–2013). V roku 2014 odišla do Panamy. Momentálne žije a tvorí v meste Ciudad de Panamá

VERNISÁŽ: 22. 5. 2019 /streda/ 14:00
EXPOZÍCIA VÝMENNÝCH VÝSTAV
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA V MEDZILABORCIACH 

Preklad slova „núceo“ zo španielčiny núceo – stred, centrum, jadro /atómové/, náboj, kôstka, stredisko, skupinka, duša, krúžok, bunka

pozv._Palatinus_na_zverejnenie