☕ COFFEE BREAK ☕

Portrét je jeden zo základných žánrov v maliarstve /portrét, krajinomaľba, zátišie a žánrové výjavy/. Portrétovanie má dlhú a bohatú históriu už od dôb prvých starovekých civilizácií, boli tvorené z rôznych dôvodov po celé tisícročia, pôvodne predovšetkým preto, aby pripomínali portrétované osobnosti ďalším generáciám.